هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس علوم سوم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس اول: زنگ علوم،درس دوم: خوراکی ها،درس سوم: مواد اطراف ما،درس چهارم: اندازه گيري مواد،درس پنجم: آب ماده اي با ارزش،درس ششم: زندگی ما و آب،درس هفتم: نور و مشاهده‌ی اجسام،درس هشتم: جست و جو کنیم و بسازیم،درس نهم: نیرو همه جا (1)،درس دهم: نیرو همه جا (2)،درس يازدهم: بکاريد و ببينيد،درس دوازدهم: هر کدام جاي خود (1)،درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (2)،درس چهاردهم: از گذشته تا آينده