مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

ریاضی چهارم

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی

در این فصل دانش آموز با مفهوم کسر به کمک شکل و محور آشنا می شود؛ اگرچه سال گذشته تا حدودی با این مفاهیم روبرو شده ولی در کلاس چهارم مفاهیم کامل تر و گسترده تر…

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

هدف کلی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با رقم، اعداد یک رقمی و دو رقمیاهداف جزئی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی از دانش آموزان انتظار می رود : الف: با…