مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

قرآن پنجم

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات و آيات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ وَ لا يُشِۡركۡ بِعبادَِة رَِبّهٰۤ…

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ نۤ وَ الۡقَلَمِ وَ ما يَسۡطُرونَ…

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی ١ انّا نُبَشِّرُكَ بغُلامِ نِ اسۡمُه و يَحۡيٰی قطعاً ما بشارت می دهيم تو را به پسری که اسم او يحيی اس ت . مريم ٧ ٢ کَذَّبَتۡ…

فصل اول قرآن پنجم ابتدایی

درس اول يادآوری قرآن پنجم ابتدایی فَذَکِّرۡ بِالۡقُرۡءانِ به وسيله ی قرآن يادآوری کن تمرين اول اين عبارات قرآنی را با دقت در حرکات و علائم بخوانيد. ١ وَ…