مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

علوم پنجم

درس هفتم علوم پنجم ابتدایی چه خبر 2

دانش آموزان در اردو مشغول آماده کردن سفره ی غذا هستند. مصطفی و محمّد ظرف های نان را در سفره می گذارند. بوی نان تازه اشتهای بچّه ها را باز می کند. نان تازه چه…

درس ششم علوم پنجم ابتدایی چه خبر1

نقشه مفهومی چه خبر 1هنگام بازی والیبال، توپ به نزدیک نسترن رسید. او دوید تا به توپ ضربه بزندو آن را به زمین حریف پرتاب کند. چشم نسترن به او کمک می کرد…

درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

در سال گذشته، دانش آموزان با انجام فعاليت هاي مختلف با انواعي از سلول هاي بدن انسان و بخش هايي از آن، كه مواد غذايي لازم را براي سلول فراهم مي كنند و مواد دفعي…

درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

آموزش درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان صفحه 17 درس سوم علوم پنجم  هدف تصویر عنوانی ایجاد انگیزه و آمادگی در دان شآموزان برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ نور…

درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

اهداف یادگیری درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند: در بررسی یک مسئله ،تشخیص دهند که چه چیزی را…