مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

کار و فناوری ششم

فصل دوم کار و فناوری ششم ابتدایی

فصل دوم نوشتن متن در رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی اجرای برنامه ی واژه پرداز با اجرای این برنامه، صفحه ای به شکل روبه رو مشاهده می کنید: به علامت  که در کنار صفحه، چشمک می زند مکان نما …