مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

قرآن ششم

درس هفتم سورهٔ قمر قرآن ششم ابتدایی

درس هفتم سورهٔ قمر قرآن ششم ابتدایی روزی مشركان مكّه نزد رسول خدا صلّی اللّٰه علیه و آله آمدند و گفتند : اگر راست می گویی که پیامبر خدا هستی، وقتی شب شد ماه را برای ما دو نیمه كن. پیامبر خدا…