صفحه بایگانی دسته

ریاضی چهارم

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی عدد مخلوط ترکیبی از یک عدد (واحد) کامل و یک عدد (مقدار) کسری است. بین دو عدد پشت سر هم مثل 5 و 4 بینهایت عدد قرار دارد؛ می توان محور را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم و اندازه های…

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

در این فصل با مفاهیم زیر بهتر آشنا می شویم:  زاویه و انواع آن (راست، تند، باز)  اندازه گیری زاویه  اندازه گیری زمان تعریف زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی از برخورد دو نی مخط یا دو پاره خط در یک نقطه ی مشترک زاویه به وجود می آید.…

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم در بخش اول این فصل راهبردهای الگوسازی و رسم جدول نظام دار یادآوری می شود؛ و نیز به خاصیت جابجایی در ضرب اشاره ی دوباره ای می گردد. حذف حالت های نامطلوب  حذف حالت های نامطلوب را می توان در پیدا کردن…

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی

در این فصل دانش آموز با مفهوم کسر به کمک شکل و محور آشنا می شود؛ اگرچه سال گذشته تا حدودی با این مفاهیم روبرو شده ولی در کلاس چهارم مفاهیم کامل تر و گسترده تر آموزش داده می شود. در پایان این مبحث دانش آموز باید مفهوم واحد و اهمیت آن در…

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

هدف کلی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با رقم، اعداد یک رقمی و دو رقمی اهداف جزئی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی از دانش آموزان انتظار می رود : الف: با مفهوم رقم آشنا شوند. ب: با انواع عددهای یک رقمی و دورقمی آشنا شوند. ج: با…