صفحه بایگانی دسته

هدیه ها پنجم

درس 14 هدیه پنجم ابتدایی بزرگ مرد تاریخ

توضیحات درس 14 هدیه پنجم ابتدایی بزرگ مرد تاریخ امام خمینی فیلسوفی الهی، عارفی ربانی، فقیهی اصولی و مرجع تقلید مردم و در عین حال رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. امام خمینی با پیروی از انبیای بزرگ الهی و معصومان  و…

درس 13 هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ

توضیحات درس 13 هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ در فرهنگ اسلامی جایگاه انسان به عنوان یک شخص مسئول و امانت دار معرفی شده است. چنین انسانی باید در زندگی خود مقتصد باشد«اقتصاد»یعنی میانه روی، اعتدال و حساب و کتاب را در زندگی، رعایت کردن.…

درس 12 هدیه پنجم ابتدایی خورشید پشت ابر

توضیحات درس 12 هدیه پنجم ابتدایی خورشید پشت ابر     آشنایی با حضرت«مهدی»و مطرح کردن نام و نقش و اثر او در جهان هستی و جهان اسلام، وظیفه فرد و گروه خاصی نیست زیرا«مهدویت»  اصلی عمیق و ریشه دار از اصول اسلامی به شمار می رود «انتظارفرج»…

درس 11 هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

توضیحات درس 11 هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا در درس«سرو سربلند سامرا »تلاش شده در حد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام حسن عسکری آشنا شوند و ضمن احساس علاقه و ادای احترام به امام یازدهم برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق…

درس 10 هدیه پنجم ابتدایی در ساحل دجله

توضیحات درس 10 هدیه پنجم ابتدایی در ساحل دجله در درس«ساحل دجله»تلاش شده درحد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام هادی دردر قالب سفرنامه زیارتی یکی از دانش آموزان، آشنا شوند و ضمن احساس علاقه و ادای احترام به امام هادی برای…

درس 9 هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

توضیحات درس 9 هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن در تاریخ اسلام دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ اتفاق افتاده است که از یکی رسالت و از دیگری امامت به وجودآمده است. نخستین حادثه، نزول وحی بود که رسالت پیامبر گرامی اسلام را در برداشت و دومین حادثه…

درس 8 هدیه پنجم ابتدایی دو نامه

توضیحات درس 8 هدیه پنجم ابتدایی دو نامه انسان موجودی اجتماعی است. این حکمی است که همگان بر آن اتفاق و اجماع دارند، هرچند که درباره علل و اسباب آن اختلاف دارند. اجتماعی بودن انسان مقتضی این است که روابط خود را با دیگری بشناسد و به درستی…

درس 7 هدیه پنجم ابتدایی رنگین کمان جمعه

توضیحات درس 7 هدیه پنجم ابتدایی رنگین کمان جمعه در میان ایام هفته، روز جمعه فضیلت و برتری ویژ های دارد. از حضرت رسول روایت شده که روز جمعه سرور روزهاست و فرمودند بهترین روزی که خورشید بر آن می تابد روز جمعه است. برای این روز آدابی ذکر…

درس 6 هدیه پنجم ابتدایی مال مردم

توضیحات درس 6 هدیه پنجم ابتدایی مال مردم در تعالیم الهی لقمه حلال مقدّمه عمل صالح شمرده شده است. به تعبیر دیگر، همان گونه که گیاه از آب بی نیاز نیست، و هر قدر آبی پاکتر باشد، آن گیاه هم پاک و میوه اش شیرین خواهد بودو هر قدر آبی پلیدباشد،…

درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

توضیحات درس 5 هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ در سال های گذشته دانش آموزان با ابعاد مختلف وجودی پیامبر اکرممانند مهربانی نسبت به کودکان، زندگی و ویژگی های ایشان در دوران کودکی و نمونه هایی از اخلاق و رفتار با خویشان آشنا شدند. در این درس با…