صفحه بایگانی دسته

علوم پنجم

درس نهم علوم پنجم ابتدایی کارها آسان می شود 2 

خانواده ی علی از خانه شان که در حال ساخت است، بازدید می کنند. برای ساختن این خانه گروهی از افراد مختلف با یکدیگر کار می کنند. هر یک از این افراد مسئولیت انجام دادن کاری را به عهده دارد. آنها برای آسان تر شدن کار ها از ابزار های…

درس هشتم علوم پنجم ابتدایی کار آسان می شود 1

فراز و نوید سوار الّکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حلّ مشکل آنها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ روی الّاکلنگ، محلّ…

درس هفتم علوم پنجم ابتدایی چه خبر 2

دانش آموزان در اردو مشغول آماده کردن سفره ی غذا هستند. مصطفی و محمّد ظرف های نان را در سفره می گذارند. بوی نان تازه اشتهای بچّه ها را باز می کند. نان تازه چه مزه ی خوبی دارد! ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟  آموزش درس…

درس ششم علوم پنجم ابتدایی چه خبر1

نقشه مفهومی چه خبر 1 هنگام بازی والیبال، توپ به نزدیک نسترن رسید. او دوید تا به توپ ضربه بزند و آن را به زمین حریف پرتاب کند. چشم نسترن به او کمک می کرد که توپ را ببیند. ماهیچه های دست ها و پاهای نسترن به او کمک می کردند تا به…

درس پنجم علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن

در سال گذشته، دانش آموزان با انجام فعاليت هاي مختلف با انواعي از سلول هاي بدن انسان و بخش هايي از آن، كه مواد غذايي لازم را براي سلول فراهم مي كنند و مواد دفعي سلول ها را از بدن خارج مي كنند، آشنا شدند. در اين درس آنان مدل استخوان، ماهيچه…

درس چهارم علوم پنجم ابتدایی برگی از تاریخ زمین

آموزش درس چهارم علوم پنجم ابتدایی برگی از تاریخ زمین آمادگی از قبل دانش آموزان ازقبل در مورد چگونگی تشکیل سنگ رسوبی مطالبی می دانند. برای وارد شدن به ایندرس از آن استفاده می کنیم. برای اجرای فعالیت های این فصل از آنجا که این فعالیت ها…

درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان

آموزش درس سوم علوم پنجم ابتدایی رنگین کمان صفحه 17 درس سوم علوم پنجم  هدف تصویر عنوانی ایجاد انگیزه و آمادگی در دان شآموزان برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ نور و رنگ است. از دانش آموزان بپرسید تاکنون رنگین کمان دیده اند؟ چه خاطره ای از…

درس دوم علوم پنجم ابتدایی ماده تغییر می کند

درس دوم ماده تغییر می کند در يك نگاه: در اين فصل دانش آموزان با كمك معلمان تغييرهاي شيميايي را بررسي مي كنند. البته در اين بررسي انواع تغييرهاي شيميايي مورد توجه نيست بلكه راه هاي استفاده از انرژي مواد مورد توجه است. از همين روي…

درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم

اهداف یادگیری درس اول علوم پنجم ابتدایی زنگ علوم از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند: در بررسی یک مسئله ،تشخیص دهند که چه چیزی را اندازه می گیرند، چه چیزی را تغییر می دهند چه چیزهایی را ثابت نگه می دارند. از…