صفحه بایگانی دسته

پنجم ابتدایی

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات پنجم ابتدایی درس بیستم وزیران کاردان، شهرهای آباد 1 - ترکان مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی می کردند. آن ها زندگی قبیله ای داشتند و کار اصلی شان، دامداری بود. 2 - باگسترش دین اسلام تا منطقه ی ماوراءالنّهر، ترکان…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس نوزدهم ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

مطالعات پنجم ابتدایی درس نوزدهم ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند 1 - با ورود عرب های مسلمان به ایران، حکومت ساسانیان منقرض شد. مردم ایران که از حکومت ساسانی ناراضی بودند، با شنیدن پیام های دین اسلام به تدریج مسلمان شدند. 2 - با ورود…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس هجدهم سفر به کربلا 2

مطالعات پنجم ابتدایی درس هجدهم سفر به کربلا 2 1 - شهر بغداد پایتخت کشور عراق است. 2 - آرامگاه امام اول ما، حضرت علی (ع) در شهر نجف در کشور عراق قرار دارد. 3 - جنگ بین حضرت علی(ع) و معاویه جنگ صفّین نام داشت. 4 - نماینده ی حضرت علی (ع)در…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس هفدهم سفر به کربلا 1

مطالعات پنجم ابتدایی درس هفدهم سفر به کربلا 1 1 - کربلا در کشور همسایه ی ایران، عراق قرار دارد. 2 - هم از راه زمینی و هم از راه هوایی می توان به عراق سفر کرد. 3 - کشور عراق در غرب ایران قرار دارد. 4 - کشور عراق از راه خلیج فارس به دریا…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر

مطالعات پنجم ابتدایی درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر 1 - دومین مسجد مهم مسلمانان مسجدالنّبی است. 2 - مسجدالنّبی در شهر مدینه قرار دارد. 3 - نام قدیم شهر مدینه، یثرب بوده است، اما زمانی که پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه هجرت کردند، نام این…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس پانزدهم بازگشت از سفر حج

مطالعات پنجم ابتدایی درس پانزدهم بازگشت از سفر حج 1 - مکه و مدینه، مهم ترین شهرهای مقدّس مسلمانان جهان، در کشور عربستان قرار دارند. 2 - خانه ی کعبه در مسجدالحرام در شهر مکه قرار دارد که بزرگ ترین و مهم ترین مسجد دنیاست. 3 - خانه ی کعبه…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس چهاردهم زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات پنجم ابتدایی درس چهاردهم زندگی در نواحی مختلف جهان 1 - کره ی زمین بیش از 7 میلیارد نفر جمعیت دارد، این جمعیت روی خشکی های بزرگ زمین در کشورهای مختلف زندگی می کنند. 2 - به خشکی های وسیع که در میان آب ها قرار گرفته اند، قارّه گفته…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس سیزدهم حرکت های زمین

مطالعات پنجم ابتدایی درس سیزدهم حرکت های زمین 1 - زمین یکی از سیّاره های منظومه شمسی است. زمین هم مانند سایر سیّاره ها به دور خورشید می گردد. 2 - زمین علاوه بر گردش به دور خورشید به دور خودش نیز می چرخد. 3 - وقتی زمین به دور خود می…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس دوازدهم کشورهای همسایه 2

مطالعات پنجم ابتدایی درس دوازدهم کشورهای همسایه 2 کشور جمهوری اسلامی پاکستان در شرق ایران واقع شده است. در شمال و غرب این کشور کوه های بلندی قرار گرفته اند. بیشتر پاکستان را جلگه های پست و ک مارتفاع تشکیل می دهد. آب و هوای پاکستان در…

آموزش مطالعات پنجم ابتدایی درس یازدهم کشورهای همسایه 1

مطالعات پنجم ابتدایی درس یازدهم کشورهای همسایه 1 حل فعّالیت صفحه 56 مطالعات پنجم ابتدایی نقشه خوانی 1 کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟ 2 همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟ 3 آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟ 4 کم…