صفحه بایگانی دسته

کار و فناوری ششم

فصل دوم کار و فناوری ششم ابتدایی

فصل دوم نوشتن متن در رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی اجرای برنامه ی واژه پرداز با اجرای این برنامه، صفحه ای به شکل روبه رو مشاهده می کنید: به علامت  که در کنار صفحه، چشمک می زند مکان نما Cursor می گویند. در واقع مکان نما محل نوشتن متن را…

فصل اول کار و فناوری ششم ابتدایی

درس اوّل: شروع کار با رایانه اجزای رایانه نکات مربوط به مواد، ابزار و تجهیزات ابزار و تجهیزات مورد نیاز این درس عبارت اند از: کارگاه رایانه، مجهز به تعداد مناسبی رایانه (و لوازم جانبی)، میز و صندلی گردان ویندوز 7 برنامهٔ نقاشی…

نقّاشی با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی

درس دوم نقّاشی با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی اهداف درس درس دوم نقّاشی با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی هدف کلی نقّاشی با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی آشنایی با برنامهٔ نقاشی ( paint ) و مهارت در کار با آن اهداف جزئی: 1…

شروع کار با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی

اهداف درس شروع کار با رایانه کار و فناوری ششم ابتدایی هدف کلی: آشنایی با رایانه، تجهیزات آن و نحوۀ کار با آن اهداف جزئی: 1 آشنایی با کاربردهای رایانه 2 آشنایی با نحوهٔ کاربرد رایانه در مکان های مختلف 3 آشنایی با لوازم جانبی رایانه و…