صفحه بایگانی دسته

مطالعات اجتماعی ششم

فصل نهم دریاهای ایران مطالعات ششم ابتدایی

درس هفدهم ویژگی های دریاهای ایران مطالعات ششم ابتدایی ایران از شمال و جنوب به دریاها دسترسی دارد. دریاها گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوسها راه دارند. اقیانوسها پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین هستند. دریای خزر دریای خزر…

فصل هفتم اوقات فراغت مطالعات ششم ابتدایی

درس سیزدهم برنامه ی روزانه ی متعادل مطالعات ششم ابتدایی نمودار زندگی روزانه شاید تا به حال این ضرب المثل را شنیده باشید که  «وقت طلاست » منظور از این عبارت چیست؟ زندگی انسان، مدّت زمانی است که در اختیار دارد. این زمان به ثانیه ها و…

فصل ششم سفری به اصفهان مطالعات ششم ابتدایی

درس یازدهم اصفهان، نصف جهان مطالعات ششم ابتدایی گردش در اصفهان شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان است. شهر اصفهان در کوهپایه های زاگرس قرار دارد و رود زاینده رود از وسط آن عبور می کند. جمعیت شهر اصفهان حدود دو میلیون نفر است. این شهر بعد از…

فصل پنجم پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی مطالعات ششم ابتدایی

ظهور و گسترش اسلام دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد. پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد (صلی اللهّٰ علیه وآله) پس از هجرت از مکهّ به مدینه، حکومت اسلامی تشکیل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیشتری روبه رو شد و…

فصل چهارم ایران و منابع انرژی مطالعات ششم ابتدایی

طلای سیاه درس هفتم مطالعات ششم ابتدایی منابع انرژی سه گروه عمده انرژی : سوخت های فسیلی، انرژی های نو و انرژی هسته ای به زغال سنگ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین، سوخت های فسیلی می گویند. سوخت های فسیلی کشور ما از…

فصل سوم کشاورزی در ایران مطالعات ششم ابتدایی

عوامل موثرّ در کشاورزی درس پنجم مطالعات ششم ابتدایی ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست می آوریم. کشاورزی سه مرحله ی عمده دارد: کاشت،داشت و برداشت. چه عواملی در کشاورزی مؤثرّند؟ ١  - عوامل طبیعی 2 -  عوامل انسانی…

فصل دوم تصمیم گیری مطالعات ششم ابتدایی

فصل دوم تصمیم گیری مطالعات ششم ابتدایی در یک نگا ه بسیاری از موفقیت ها و یا ناکامی ما انسان ها به تصمیم گیری و چگونگی انتخاب یک راه یا یک کار برمی گردد که این موضوع لزوم توجه و اهمیت دادن به انتخاب راه مناسب از میان راه های گوناگون و…

فصل اول دوستان ما مطالعات ششم ابتدایی

دوستی یک نیاز است انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان ها احساس ناخوشایندی است. دوستی یکی از مهمترین نیازهای ما به شمار می رود. همه ی ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها محبّت کنیم و هم…

جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس اول مطالعات ششم – دوستی انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برای او احساسی ناخوشایند به همراه دارد . به همین دلیل دوستی یکی از مهم ترین نیازهای انسان است . خداوند رحمان میل به محبت کردن و محبت…

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس 12 عصر صفویه عصر شکو فایی، دانش ومعماری وهنر در ایران است. بسیاری از دانشمندان،نویسندگان و هنرمندان دردوره ی صفویه ظهور کردنند. در دوره ی صفویه تجارت وداد وستد رونق زیادی پیدا کرد. درآمد حکومت صفوی…