صفحه بایگانی دسته

علوم ششم

ورزش و نیرو 2 درس هفتم علوم ششم ابتدایی

ورزش و نیرو 2 درس هفتم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مشخص گروهی، آزمایش، مشاهدهٔ دقیق، فراخوانی تجربه های شخصی و تحلیل و تفسیر، به وجود نیروهای غیر تماسی مانند نیروی الکتریکی، مغناطیسی و گرانشی پی…

می خواهم بسازم درس هشتم علوم ششم ابتدایی

می خواهم بسازم درس هشتم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در سال های قبل دانش آموزان با نحوه ساخت انواع دست سازه های ساده با استفاده از مواد دورریختنی و ابزارهایی همچون قیچی، ارّه، پیچ گوشتی، انبردست، چکش و نیز استفاده از متصل کننده هایی مانند…

سفر انرژی درس نهم علوم ششم ابتدایی

سفر انرژی درس نهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در این درس، دانش آموزان ابتدا به کمک انجام آزمایش، آموخته های سال سوم ابتدایی را دربارهٔ انرژی و تبدیلات آن تجربه می کنند. سپس با انجام فعالیت هایی در می یابند که انرژی می تواند به رو ش های…

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

جنگل برای کیست درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در این درس زنجیره غذایی و جایگاه هر موجود زنده در آن مرور و به منظور تعمیق آموخته های قبلی دانش آموزان، بر مفهوم ارتباط غذایی بین جانداران تأکید می شود. دانش آموزان از طریق آشنایی با…

سالم بمانیم درس سیزدهم علوم ششم ابتدایی

سالم بمانیم درس سیزدهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه بحث اصلی این درس، بیماری های واگیر و غیر واگیر است که ضمن مقایسهٔ آنها، راه هایی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری ها معرفی می کند و در کنار آن، سدهای دفاعی بدن توضیح داده می…

از گذشته تا آینده درس چهاردهم علوم ششم ابتدایی

از گذشته تا آینده درس چهاردهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در این درس، تلاش شده دانش آموزان با مفهوم فناوری و یکی از کاربردهای آن یعنی وسایل ارتباط شخصی آشنا شده و مسیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ درک کنند و با برقراری ارتباط بین گذشته…

شگفتی های برگ درس یازدهم علوم ششم ابتدایی

شگفتی های برگ درس یازدهم علوم ششم ابتدایی درس در یک نگاه بر روی زمین موجودات زنده گوناگونی زندگی می کنند. یکی از نیازهای همه این موجودات زنده نیاز به غذا و انرژی است. منشأ غذاهای مختلفی که موجودات زنده از آنها تغذیه می کنند، گیاهان…

خیلی کوچک، خیلی بزرگ درس دهم علوم ششم ابتدایی

خیلی کوچک، خیلی بزرگ درس دهم علوم ششم ابتدایی در یک نگاه در دنیایی که ما زندگی می کنیم علاوه بر موجوداتی که با چشم می بینیم موجودات زیادی نیز وجود دارند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند و برای دیدن آنها از ذر ه بین یا میکروسکوپ استفاده می…

سفر به اعماق زمین درس چهارم علوم ششم ابتدایی

سفر به اعماق زمین درس چهارم علوم ششم ابتدایی درس در یک نگاه از آنجایی که بخش عمدهٔ منابع و مخازن طبیعی مورد استفادهٔ انسان مانند نفت، گاز، زغال سنگ، آب های زیر زمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی در درون زمین واقع شد ه اند، ضروری است که…

کارخانۀ کاغذسازی درس سوم علوم ششم ابتدایی

کارخانۀ کاغذسازی درس سوم علوم ششم ابتدایی دریک نگاه  این درس نیز رویکرد زمینه محور و تماتیک دارد و همان طور که از نام درس پیداست، این بار، کارخانهٔ کاغذسازی بستری است تا با توجه به آن برخی از مفاهیم مرتبط با ماده، مورد بررسی و مطالعه…