صفحه بایگانی دسته

هدیه ها سوم

درس هفدهم خواب شیرین هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس هفدهم خواب شیرین هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با امام صادق علیه السلام به عنوان امام ششم شیعیان 2 احساس علاقه به امام صادق علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان 3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام صادق علیه السلام 4…

درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با امام باقر علیه السلام به عنوان امام پنجم شیعیان 2 احساس علاقه به امام باقر علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان 3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام باقر علیه…

درس پانزدهم همسفر ناشناس هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس پانزدهم همسفر ناشناس هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با امام سجاد علیه السلام به عنوان امام چهارم شیعیان 2 احساس علاقه به امام سجاد علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان 3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام سجاد علیه…

درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با حضرت زهرا(س) به عنوان بهترین زنان مؤمن و مادر نمونهٔ امام حسن(ع) ، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) 2 احساس علاقه به حضرت زهرا(س) و اعمال و رفتار ایشان 3 تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و…

درس سیزدهم انتخاب پروانه هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس سیزدهم انتخاب پروانه هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با مفهوم حجاب و آداب پوشش اسلامی 2 تمایل به رعایت حجاب و پوشش اسلامی 3 تلاش برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی 4 تقویت نگرش مثبت نسبت به استفاده از پوشش اسلامی 5 بیان احکام ساده (در…

درس دوازدهم حرف های آسمانی هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس دوازدهم حرف های آسمانی هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان 2 تمایل به خواندن قرآن و انس با آن 3 آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی قرآن سوره آیه قرآن در یکی از ظلمانی ترین دوره های زندگی بشر،…

درس یازدهم عید مسلمانان هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس یازدهم عید مسلمانان هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با برخی مراسم و احکام مربوط به روزه و عید فطر 2 اشتیاق به شرکت در مراسم مربوط به روزه و عید فطر 3 مشارکت در مراسم مربوط به روزه، عید فطر و نماز آن 4 آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم…

درس دهم ماه مهمانی خدا هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس دهم ماه مهمانی خدا هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنايی با مفهوم روزه و برخی از مراسم و احکام آن ۲ اشتياق به گرفتن روزه (به ويژه برای دختران) ۳ تلاش برای گرفتن روزهٔ ماه رمضان( برای دختران) ۴ تمرين برای روزه گرفتن در ماه رمضان (برای…

درس نهم گفت وگو با خدا هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس نهم گفت وگو با خدا هدیه سوم ابتدایی 1 آشنایی با اجزا و اذکار یک نماز چهار رکعتی 2 آشنایی با احکام ضروری طهارت، وضو و نماز 3 احساس علاقه و اشتیاق به خواندن نماز 4 احساس وظیفه نسبت به رعایت احکام طهارت، وضو و نماز 5 تلاش برای…

درس هشتم جشن تکلیف هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس هشتم جشن تکلیف سوم ابتدایی 1 آشنایی با نمون ههایی از احکام، آداب و مراسم سن تکلیف 2 اشتیاق به برگزاری و شرکت در جشن تکلیف (برای دختر ها) 3 مشارکت در برگزاری جشن تکلیف (مخصوص دخترها) 4 آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی تکلیف…