صفحه بایگانی دسته

ریاضی سوم

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله هدف: آموزش راهبرد نمادین سازی در حل مسئله برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که…

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی شکل هدف: حل مسئله با راهبرد رسم شکل اگر بخواهید یک مسئله را با رسم شکل حل کنید ابتدا باید کل مسئله را با دقت بخوانید سپس برای هر نکت های که در مسئله گفته شده یک شکل رسم کنید. در این صورت مسئله راحت تر خواهد شد.…

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

حل مسئله فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفکر نظام دار (الگوسازی) گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در ای نگونه مواقع می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک…

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی هدف: آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی پیدا کردن الگوها و درواقع الگویابی یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است. در این مسئله ها مابین عدد یا شکل ها رابطه ای وجود داردکه شما باید این رابطه…

آموزش ریاضی سوم ابتدایی با داستان

1.آموزش میلی متر سانتی متر ، متر و کیلومتر ریاضی سوم با داستان توی یکی از روزهای گرم تابستون🌞...زیر زمین شهر اعداد آقا کرمه حسابی مشعول کاره🐛 اون میخواد یک تونل جدید بزنه و خونشو بزرگتر کنه... پس وسایل کارشو برمیداره و مشغول کار میشه…

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی به صورت محاوره ای بچه های عزیزم یک شبانه روز 24 ساعته یعنی 1شب و 1روز حالا بگین ساعت چنده؟اقا ساعت 9 هست . 9کی؟!اقا 9صبح افرین چه موقع زنگ خونه میخوره؟! اقا 1بعداز ظهر افرین 👏👏👏 حالا ساعت هایی که درست…

آموزش تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

مفهوم نقسیم را طی مراحل مختلف به دانش آموزان آموزش می دهیم. الف. مفهوم اول تقسیم ۱۲ تکه چوب را به شاگردان نشان می دهیم از یکی می خواهیم ان ها را به دسته های ۳تایی تقسیم کند ان گاه درباره تعداد دسته ها از شاگردان سوال می کنیم دانش آموز…

آموزش عدد هزار ریاضی سوم ابتدایی

هدف آموزش عدد هزار  ریاضی سوم ابتدایی معرفی عدد هزار و مضارب آن 1 آموزش و معرفی عدد هزار به 3 روش یکی یکی – ده تا ده تا- صد تاصدتا 2 رسم کردن مکعب هزار 3 معرفی اسکناس 1000 ریالی و ارزش مالی 4 کاربرد اعداد چهاررقمی 5 شمارش 1000…

آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی

پاره خط  خطی است که دو سر آن بسته است و نمی توان آن را ادامه داد. نیم خط  خطی است که یک سرآن بسته و سر دیگر آن باز باشد و بتوانیم آن را ادامه دهیم. خط راست  خطی است که دو سر آن باز باشدواز دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم. تعریفی…