صفحه بایگانی دسته

سوم ابتدایی

فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی مساحت و محیط

فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله هدف: آشنایی با راهبرد تبدیل مسئله به مسئله کوچک تر برای حل مسئله می توانید آن را به چند مسئله ی کوچ کتر تبدیل کنید تا راحت تر به جواب برسید. با حل مسئله های کوچک مرحله به مرحله به پاسخ مسئله ی اصلی…

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله هدف: آموزش راهبرد نمادین سازی در حل مسئله برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که…

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی شکل هدف: حل مسئله با راهبرد رسم شکل اگر بخواهید یک مسئله را با رسم شکل حل کنید ابتدا باید کل مسئله را با دقت بخوانید سپس برای هر نکت های که در مسئله گفته شده یک شکل رسم کنید. در این صورت مسئله راحت تر خواهد شد.…

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

حل مسئله فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفکر نظام دار (الگوسازی) گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در ای نگونه مواقع می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک…

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی هدف: آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی پیدا کردن الگوها و درواقع الگویابی یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است. در این مسئله ها مابین عدد یا شکل ها رابطه ای وجود داردکه شما باید این رابطه…

آموزش ریاضی سوم ابتدایی با داستان

1.آموزش میلی متر سانتی متر ، متر و کیلومتر ریاضی سوم با داستان توی یکی از روزهای گرم تابستون🌞...زیر زمین شهر اعداد آقا کرمه حسابی مشعول کاره🐛 اون میخواد یک تونل جدید بزنه و خونشو بزرگتر کنه... پس وسایل کارشو برمیداره و مشغول کار میشه…

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی به صورت محاوره ای بچه های عزیزم یک شبانه روز 24 ساعته یعنی 1شب و 1روز حالا بگین ساعت چنده؟اقا ساعت 9 هست . 9کی؟!اقا 9صبح افرین چه موقع زنگ خونه میخوره؟! اقا 1بعداز ظهر افرین 👏👏👏 حالا ساعت هایی که درست…

آموزش تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

مفهوم نقسیم را طی مراحل مختلف به دانش آموزان آموزش می دهیم. الف. مفهوم اول تقسیم ۱۲ تکه چوب را به شاگردان نشان می دهیم از یکی می خواهیم ان ها را به دسته های ۳تایی تقسیم کند ان گاه درباره تعداد دسته ها از شاگردان سوال می کنیم دانش آموز…

آموزش اسم جمع از مهارت های نوشتاری فارسی سوم

1 اسم کلمه ای است که برای نامیدن شخص یا حیوان یا چیزی به کار می رود. مانند : اسب ، درخت  ، مادر اسم می تواند مفرد باشد و یا جمع . اسم مفرد : اگر اسم بر یک فرد یا یک چیزی دلالت کند ، آن را مفرد می گوییم. مانند : گل ، خانه، دختر…

آموزش عدد هزار ریاضی سوم ابتدایی

هدف آموزش عدد هزار  ریاضی سوم ابتدایی معرفی عدد هزار و مضارب آن 1 آموزش و معرفی عدد هزار به 3 روش یکی یکی – ده تا ده تا- صد تاصدتا 2 رسم کردن مکعب هزار 3 معرفی اسکناس 1000 ریالی و ارزش مالی 4 کاربرد اعداد چهاررقمی 5 شمارش 1000…