صفحه بایگانی دسته

هدیه ها دوم

دانلود رایگان فایل های هدیه های آسمان دوم ابتدایی

کتاب هدیه های آسمان دوم ابتدایی

نمونه سوالات هدیه های آسمان دوم  ابتدایی

درس های هدیه های آسمان دوم ابتدایی

درس اول هدیه های خدا هدیه دوم ابتدایی

پرندگان چه می گویند؟ هدیه دوم ابتدایی

خاطره ماه هدیه دوم ابتدایی

درس چهارم مهربان تر از مادر هدیه دوم ابتدایی

درس پنجم وضو می گیرم هدیه دوم ابتدایی

پیامبران خدا درس هدیه دوم ابتدایی

مهمان کوچک هدیه دوم ابتدایی

جشن میلاد هدیه دوم ابتدایی

درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

درس دهم خانوادۀ مهربان هدیه دوم ابتدایی

درس یازدهم نماز بخوانیم هدیه دوم ابتدایی

درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی

درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی

درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

درس نوزدهم جشن بزرگ هدیه دوم ابتدایی

درس بیستم در کنار سفره هدیه دوم ابتدایی

همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.

درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعلام کنندهٔ اوقات نماز 2 آشنایی دانش آموزان با اوقات نماز 3 تقویت احساس علاقهٔ دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش:…

درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی 1 درک اهمیت نظافت و پاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی (توجه به حیطه خود شناسی) 2 آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخلاق و رفتار اسلامی 3 تمایل به رعایت پاکیزگی و…

درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با به عنوان یکی از آداب اسلامی  «سلام » 2 تمایل به سلام کردن در برخورد با دیگران 3 رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران 4 الگوگیری از رفتار پسندیدهٔ حضرت محمد(ص) در پیش قدم…

درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی بیشتر با امام حسین(ع) 2 تقویت احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت سید الشهداء 3 تلاش برای الگوگیری از امام حسین(ع) انتظارات دانش آموز، طی فرایند آموزش: 1 امام حسین(ع) را به عنوان…

درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با امام حسن(ع) به عنوان امام دوم مسلمانان 2 تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به امام حسن(ع) 3 تلاش برای الگوگیری از رفتار امام حسن(ع) انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: 1 حضرت امام…

درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی بیش تر با حضرت علی(ع) 2 ایجاد علاقه و احساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی(ع) 3 تلاش برای الگوگیری از امام علی(ع) انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: 1 حضرت علی(ع) را به عنوان امام…

درس یازدهم نماز بخوانیم هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس یازدهم نماز بخوانیم هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با طرز ادای یک نماز دو رکعتی 2 تقویت علاقه مندی دانش آموز به اقامه نماز 3 ادای یک نماز دو رکعتی با رعایت شرایط آن انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: 1 اعمال و اذکار یک نماز دو…

درس دهم خانوادۀ مهربان هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس دهم خانوادۀ مهربان هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با مهربانی حضرت علی(ع)و خانوادهٔ آن حضرت 2 تقویت علاقه و محبت به امیر مؤمنان (ع) و خانواده ایشان 3 تلاش برای آشنایی بیشتر با رفتار و زندگی حضرت علی (ع)و خانوادهٔ ایشان انتظارات…

درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس نهم اهل بیت پیامبر هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با اهل بیت پیامبر اسلام(ص) 2 تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به اهل بیت پیامبر(ص) 3 تلاش برای آشنایی بیشتر با اهل بیت پیامبر(ص) انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: 1 اهل بیت…

جشن میلاد هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس جشن میلاد هدیه دوم ابتدایی 1 آشنایی با یکی از جشن های مسلمانان (جشن میلاد پیامبر) 2 آشنایی با نام پدر و مادر پیامبر اکرم(ص) 3 احساس علاقه و احترام به پیامبر اکرم(ص) 4 تمایل و تلاش به آشنایی بی شتر با پیامبر اسلام(ص) انتظارات…