صفحه بایگانی دسته

ریاضی دوم

آموزش عدد 100 و اعداد سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی

آموزش اعداد سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی از قبل به دانش آموزان می گویم با خودشان ده عدد چوب کبریت بیاورند بعد در روز تدریس از آنها می خواهم چوب کبریت ها را با یک تکه نخ دسته دسته کنند سپس از آنها می پرسم که چند دسته دارید همه میگویند یک…

آموزش کسر و احتمال ریاضی دوم ابتدایی

در کتاب های قبلی موضوع احتمال را ما در کتاب های دبیرستان داشتیم. اصلا در ابتدایی و راهنمایی مبحثی به نام احتمال وجود نداشت. اما الان در ابتدایی این مبحث وارد شده با دلایل مهم و آن این است که کسانی مانند پیاژه معتقد بودند که بچه های…

فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی اشکال هندسی

یادآوری اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی هدف یادآوری اشکال هندسی یادآوری اشکال هندسی و خصوصیات اشکال هندسی آموزش ضلع پیامدهای آموزشی یادآوری اشکال هندسی: انتظار می رود در پایان فصل دانش آموزان شکل های هندسی را با نام و…

فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی کسر و احتمال

صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی هدف صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی آماده سازی برای مفهوم کسر و نمایش قسمت های مساوی در پرچم تقسیم کردن و بالا بردن توان علمی بچه ها در کسر روش آموزش صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم…

فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی آمار

صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی روش آموزش صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی : هدف آشنایی دانش آموزان با انواع نمودارها برای تحلیل و تفسیر اطلاعات است. از دانش آموزان می خواهیم با روش داستان گویی و تعریف خاطرات و عملکرد یک روز…

فصل شش ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

صفحه عنوانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی هدف صفحه عنوانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی آشنا ساختن دانش آموزان با جمع دو عدد سه رقمی با استفاده از چرتکه آشنایی و ایجاد انگیزه برای جمع دو عدد سه رقمی بالابردن سطح آگاهی و دانستنی ها…

فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی اندازه گیری

صفحه عنوانی فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی هدف صفحه عنوانی فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی آمادگی دانش آموزان برای واحدهای استاندارد و دقیق تر در اندازه گیری معرفی ابزارهای استاندارد اندازه گیری پرورش مهارت تفکر بصری در اندازه گیری…

فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی عدد های سه رقمی

صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی هدف صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی : آموزش و یادآوری عدد 100 و ورود به بحث عددهای سه رقمی است. روش آموزش صفحه عنوانی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی: بهتر است معلم برای ورود به این فصل از…

آموزش ریاضی دوم ابتدایی درس به درس

کتاب ریاضی دوم ابتدایی کتاب ریاضی پایه ی دوم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه ی اوّل تألیف شده است. در این کتاب نیز تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند در یادگیری نقش فعّال…

فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

صفحه عنوانی فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی هدف صفحه عنوانی برقراری ارتباط کلامی و ارتباط تصویری در ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزان تعریف داستان و داستان سازی برای پرورش قوای فکری و خلاقیت احساس نیاز به عدد و رقم و یادآوری اعداد…