تمام مطالب دسته بندی: هدیه ها چهارم
سوال و جواب های هدیه های چهارم درس به درس

سوال و جواب های هدیه های چهارم درس به درس

درس یک هدیه چهارم ابتدایی ۱ – برای رشد گیاهان چه چیزهایی لازم است ؟ نور ، گرما، آب و هوا ، خاک ۲ – پروانه به گیاه کوچولو چه گفت ؟ خورشید گرمت می کند ، چشمه به تو آب می دهد ، خاک به تو غذا می دهد ، نسیم خنکت می کند و بلبل برایت شعر می خواند ، اینجا خیلی زیباست ۳ – خداوند برای برطرف کردن نیازهای هریک از حیوانات زیر چه آفریده است ؟ طوطی : جنگل برای خانه ، دانه برای غذا ، بال و پر برای حرکت اسب : دشت و صحرا برای خانه ، علف برای غذا ، پاها برای دویدن ماهی ها : دریا برای خانه ، گیاه های دریای […]

درس ۱۹ هدیه چهارم ابتدایی خدا جون از تو ممنونم

درس ۱۹ هدیه چهارم ابتدایی خدا جون از تو ممنونم

٭ توضیحات درس ۱۹ هدیه چهارم ابتدایی خدا جون از تو ممنونم از نظر قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح اند و برخی اعمال، بد و ناصالح؛ ولی نتیجه تمام کارها اعم از خوبی ها و بدی ها به خود انسان بازگشت می کند. با توجه به اینکه انسان ها در طول حیات خود بر اساس باورهایی که دارند، عمل می کنند، پذیرش این نکته مهم تربیتی می تواند آثار بسیار مهمی در رفتار و اعمال ما داشته باشد. در این درس تلاش شده تا در قالب نیایش و با ذکر مصادیق عینی و ملموس، دانش آموزان ضمن درک تناسب عمل و نتیجه و توجه به آثار اعمال در زندگی، به انجام کارهای نیک تمایل نشان داده و […]

درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

٭ توضیحات درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز انجام کار نیک همیشه ارزشمند است چه زمانی که پنهان و دور از نگاه دیگران انجام شود و چه وقتی که در برابر نگاه دیگران باشد؛ اما برای کودکان انجام دادن کارهای خوبی که موردتشویق و تقدیر قرار گیرند، خوشایندتر است؛ و چه تشویقی بالاتر از اینکه آنها بدانند که اعمال آنها همواره مورد توجه خداوند قرار می گیرد و همانند فیلمی ضبط می شود تا در روز قیامت به نمایش گذاشته شود. در این درس از مثال دوربین فیلم برداری استفاده شده تا درک این مفهوم که همه اعمال مابه گونه ای ثبت و ضبط می شود، تسهیل گردد. در ادامه دانش آموزان با آگاهی از بازگشت نتیجه اعمال […]

درس ۱۷ هدیه چهارم ابتدایی آقای بهاری

درس ۱۷ هدیه چهارم ابتدایی آقای بهاری

٭ توضیحات درس ۱۷ هدیه چهارم ابتدایی آقای بهاری از بهترین امتیازات جامعه بشری هنر معلمی است؛ زیرا تعلیم و تعلّم از نعمت های خداوندمتعال است که در درجه اول به انبیاء و اولیا ارزانی داشته شده است و سپس به دیگران این توفیق عطا می شود. در این درس دانش آموزان با حق معلم بر شاگرد و ضرورت و شیوه های احترام به معلم آشنامی شوند و با انجام فعالیت هایی به معلمان خود ادای احترام می کنند. نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس در زمان شهادت استاد مطهری و روز معلم تدریس شود. ٭ اهداف درس ۱۷ هدیه چهارم ابتدایی آقای بهاری ۱ آشنایی […]

درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

٭ توضیحات درس ۱۶ هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی امانت مانند امن و امان و ایمان  به معنای حالتی است که زمینه ساز حصولآرامش و اطمینان خاطر نسبت به چیزی است. امانت در حقیقت ادای حقی است که انسان به پرداختن به آن تعهد کرده است. اسلام در مورد امانت داری، احکامی را مطرح ساخته که رعایت آن موجب ارتقا و اعتلای اخلاق در جامعه می شود؛ و از آنجا که بسیار اتفاق می افتد که دانش آموزان وسایل یکدیگر را به امانت می گیرند؛ بر این اساس شایسته است با این احکام آشنا شوند. این درس در قالب یک داستانبه بیان ضرورت امانت داری و برخی از احکام آن پرداخته است. بنابراین آشنایی با انجام وظایف خود در حفظ […]

درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

٭ توضیحات درس ۱۵ هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است. هر فرد از افراد جامعه انسانی، حتی نیرومندترین انسان ها، هرگز نخواهد توانست بی مدد و یاری دیگران به شکوفایی و کامیابی دست یابد،. از این رو باید جامعه تشکیل دهند و به یکدیگر یاری کنند متن درس در قالب یک ماجرا به جلوه ای از موارد تعاون و همیاری متناسب با سن دانش آموزان اشارهمی کند و در فعالیت ها نیز به جلوه های دیگر اشاره می شود تا دانش آموزان دریابند که تفاوت های افراد جامعهاز نظر توانایی های جسمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… اقتضا دارد که در ابعاد گوناگون زندگی یاوریکدیگر باشند؛ زیرا بدون […]

درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

توضیحات درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان دانش آموزان در این درس با بررسى نقاط حساس زندگانى حضرت خدیجه برای دستیابى به الگوى مثبت یارى داده می شوند و با احساس علاقه نسبت به حضرت خدیجه و اعمال و رفتار ایشان، برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار ایشان تلاش می کنند و با عنایت به پاداش الهی نسبت به آن بانوی بزرگوار، همه گروه هاى جامعه، به ویژه زنان، که در معرض جاهلیت ها، تعصب ها و هجوم فرهنگ هاى بیگانه هستند، تشویق می شوند که عملکردی الهی در زندگی داشته باشند. ٭ اهداف درس ۱۴ هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان ۱ آشنایی با حضرت خدیجه به عنوان یکی از زنان مؤمن ۲ احساس علاقه […]

درس ۱۳ هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس

درس ۱۳ هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس

توضیحات درس ۱۳ هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس اسلام، انسان را موجودى فرد محور و جدا از جماعت نمى داند، بلکه او را به طور فطرى، موجودى اجتماعى مى داند که با برقرارى ارتباط متقابل با هم نوع خویش، بخش مهمى از نیازهایش را برطرف مى کند و به رشد و کمال دست مى یابد. در این درس دانش آموزان در قالب ماجرای دیدار یک خانواده از خاله خود، با اهمیت و ضرورت صله رحم و آثار آن آشنا می شوند تا زمینه تلاش برای انجام وظایف خود در برابر خویشان در آنها تقویت گردد و به این نتیجه برسند که در اندیشه دینى ما، حفظ، توسعه و تعمیق روابط فامیلى و ارتباط صمیمانه و حمایتى خویشاوندان از اهمیت بسیاری […]

درس ۱۲ هدیه چهارم ابتدایی روزی برای تمام بچه

درس ۱۲ هدیه چهارم ابتدایی روزی برای تمام بچه

توضیحات درس ۱۲ هدیه چهارم ابتدایی روزی برای تمام بچه ها تمام تلاش و کوشش انسان برای ایجاد اجتماعی آرام و زندگی در جامعه ای است که همه چیز در آن زیبا باشد. انسان ها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند که خواسته های معقول در آن وجود داشته باشد و این جز با ظهور امام زمان و تشکیل دولت ایشان ممکن نخواهد بود. حضرت مهدی  شرایط و عوامل اصلی صلاح وشایستگی، عدالت و دادگری، رفاه، قانون شناسی، تعهد پذیری، مهرورزی، محبت، ایثار، فداکاری و … را در سطح جامعه فراهم می کند. در دوران آن حضرت دیگر هیچ اثری از جهل، کمبود، فقر، تهی دستی و … نیست. در آن زمان مدینه فاضله ای تشکیل می شود […]

درس ۱۱ هدیه چهارم ابتدایی

درس ۱۱ هدیه چهارم ابتدایی

توضیحات درس ۱۱ هدیه چهارم ابتدایی بعد از اراده و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و دوست و معاشر او است چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است، و بخش مهمى از افکار و صفات اخلاقى خود را از طریق دوستانش مى گیرد. در این درس با نقل ماجرای ابوذر و اظهار ارادت عملی ایشان به پیامبر اکرم زمینه آشنایی دانش آموزان با وظایف دوستان در مقابل یکدیگر، ویژگی دوستان خوب و راه های افزایش دوستی فراهم می شود تا در نهایت به این نتیجه نائل گردند که دوست در شکل گیری شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد. دوست خوب می تواند در دنیا و آخرت یار و مددکار […]

1 2 3