تمام مطالب دسته بندی: هدیه ها سوم
سوالات درس به درس هدیه های آسمانی سوم

سوالات درس به درس هدیه های آسمانی سوم

درس اول هدیه سوم ابتدایی ۱ به نظر شما مهمترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟ جواب: همهی اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو کار خاصی را انجام میدهد و برای انسان مفید است. -۲ در این دو آیه به چه نعمتهایی اشاره شده است«ألَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ»؟ آیا ما به انسان دو چشم و   زبان ودو لب ندادیم جواب: دو چشم- زبان – دولب -۳ یکی از اعضای صورت را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتفاقی میافتاد؟ جواب: دهان ودندان * اگر ما انسانها دهان نداشتیم نمیتوانستیم حرف بزنیم یا اگر در دهان ما زبان و دندان وجود نداشت قادر به خوردن و آشامیدن نبودیم و مزههای غذاها را […]

درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی

درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس بیستم باغ همیشه بهار هدیه سوم ابتدایی ١ آشنایی با نام بهشت و جهنم، به عنوان محل جزای اعمال نیک و بد در جهان آخرت ٢ تمایل به آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم ٣ تلاش برای رسیدن به نعمت های بهشتی و دوری از جهنم ٤ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی بهشت و جهنم جهان آخرت پاداش و جزا اعتقاد به روز قیامت و عالم پس از مرگ از مؤثرترین عوامل و سازنده ترین اسباب تربیت و تکامل انسان است؛ زیرا اگر واقعاً انسان به پاداش و کیفر اعمال عقیده داشته باشد و روز حساب را باور کند، در زندگی مراقب رفتار و کردار خود خواهد بود و خویشتن را برای آن روز آماده خواهد ساخت. […]

درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس نوزدهم گندم از گندم بروید هدیه سوم ابتدایی ١ آشنایی با تناسب عمل و نتیجهٔ آن در زندگی ٢ آشنایی با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا با مصداق های دنیایی ٣ توجه به نیکی و بدی اعمال و نتیجه آنها در جهان آخرت ٤ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی تناسب عمل و نتیجه جهان آخرت پاداش و جزا که قانون خداوند اين گونه است که هرکس هر گونه عمل کند، همان گونه با او رفتار خواهد شد. مثلاً کسی که مدام به ديگران ظلم م یکند و باعث آزار و اذيت ديگران است نبايد انتظار داشته باشد که در آن دنيا پاداش ببيند و به بهشت رود، يا بالعکس اگر کسی در اين دنيا […]

درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با مفهوم نظم و ترتیب در کارهای شخصی ۲ گرایش به نظم و ترتیب در کارهای شخصی ۳ تلاش برای رعایت نظم و ترتیب در امور شخصی ۴ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی نظم و ترتیب اسلام به عنوان دینی جامع و جهانی بر نظم و برنامه ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش تأکید کرده به آنان سفارش می کند که تمامی کارهای خود را طبق برنامه و به طور منظم انجام دهند و از بی نظمی بپرهیزند. در همین زمینه مهم ترین احکام و مقررات خود را با نظم حاکم بر جهان هماهنگ ساخته و مسلمانان را به رعایت دقیق آن فرا خوانده است تا آنجا که […]

درس هفدهم خواب شیرین هدیه سوم ابتدایی

درس هفدهم خواب شیرین هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس هفدهم خواب شیرین هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با امام صادق علیه السلام به عنوان امام ششم شیعیان ۲ احساس علاقه به امام صادق علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان ۳ تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام صادق علیه السلام ۴ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی امام صادق علیه السلام دوران سی و چهار ساله امامت امام صادق علیه السلام، عصر شکوفایی معارف اهل بیت علیهم السلام بود. آن حضرت در این دوران، از درگیری میان بنی امیه و بنی عباس و اشتغال آنها به این امر استفاده کرده و با توجه به نیاز شدید جامعهٔ آن زمان و آماده بودن زمینهٔ اجتماعی، با ایجاد یک حوزهٔ وسیع علمی و دینی، به […]

درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با امام باقر علیه السلام به عنوان امام پنجم شیعیان ۲ احساس علاقه به امام باقر علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان ۳ تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام باقر علیه السلام ۴ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی امام باقر علیه السلام باقرالعلوم فکر می کنم درس شانزدهم داناترین مردم هدیه سوم ابتدایی چون پيرمرد امام را عال متر از خود ديد؛ لذا از مردم خواست برای دريافت پاسخ پرسش های خود به ايشان مراجعه کنند. تواضع و فروتنی امام است. امام در پاسخ سؤال مرد مسیحی که گفت: از دانشمندان مسلمانان هستی یا افراد کم سواد و بی سواد آنها، حاضر نشد خود […]

درس پانزدهم همسفر ناشناس هدیه سوم ابتدایی

درس پانزدهم همسفر ناشناس هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس پانزدهم همسفر ناشناس هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با امام سجاد علیه السلام به عنوان امام چهارم شیعیان ۲ احساس علاقه به امام سجاد علیه السلام و اعمال و رفتار ایشان ۳ تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار امام سجاد علیه السلام ۴ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی امام سجاد علیه السلام زین العابدین در روز چهارم شعبان، ۳۸ سال پس از هجرت رسول گرامی اسلام صلی اللهّٰ علیه و آله فرزندی پاک در مدینة النبی به دنیا آمد.  نام او علی بود که بعدها به زین العابدین و سجاد مشهور گشت. دو سال پس از تولد او، جدش علی علیه السلام در محراب عبادت، به شهادت رسید و پس از آن به مدت […]

درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی

درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با حضرت زهرا(س) به عنوان بهترین زنان مؤمن و مادر نمونهٔ امام حسن(ع) ، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) ۲ احساس علاقه به حضرت زهرا(س) و اعمال و رفتار ایشان ۳ تلاش برای الگوگرفتن از زندگی و اخلاق و رفتار حضرت زهرا(س) ۴ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی حضرت زهرا(س) ام ابیها   بگرد و پیدا کن درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی نام ها و لقب های حضرت زهرا (س) طراحی شده است. پس از پیدا کردن نام ریحانهکه از حروف باقی مانده ساخته می شود. فاطمه: یعنی جداشده از بدی ها. روزی رسول اکرم صلی اللّٰه علیه وآله از دختر بزرگوارشان سؤال کردند دخترم آیا می […]

درس سیزدهم انتخاب پروانه هدیه سوم ابتدایی

درس سیزدهم انتخاب پروانه هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس سیزدهم انتخاب پروانه هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با مفهوم حجاب و آداب پوشش اسلامی ۲ تمایل به رعایت حجاب و پوشش اسلامی ۳ تلاش برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی ۴ تقویت نگرش مثبت نسبت به استفاده از پوشش اسلامی ۵ بیان احکام ساده (در حدّ کتاب) حجاب ۶ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی حجاب محرم نامحرم چرا باید حجاب داشته باشیم؟ برای تشویق دختران به حجاب راه های زیادی وجود دارد، مثل گفتن فلسفه و دلایل حجاب، فطرت بی حجابی، آثار و فواید حجاب و… . اما بیان این مطالب برای دختران نه ساله بسیار زود است. دختر نه ساله نه فلسفهٔ حجاب را آن گونه که باید می فهمد و نه می توان از […]

درس دوازدهم حرف های آسمانی هدیه سوم ابتدایی

درس دوازدهم حرف های آسمانی هدیه سوم ابتدایی

اهداف درس دوازدهم حرف های آسمانی هدیه سوم ابتدایی ۱ آشنایی با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان ۲ تمایل به خواندن قرآن و انس با آن ۳ آشنایی با پیام قرآنی. مفاهیم کلیدی قرآن سوره آیه قرآن در یکی از ظلمانی ترین دوره های زندگی بشر، یعنی در عصر جاهلیت، همچون مشعلی فروزان تابید تا انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رها کند و در دریایی از رحمت و برکت و نور، غوطه ور سازد. قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند و انسان را محبوب حضرت پروردگار می نماید. در محضر حضرت رضا (ع)، سخن از قرآن به میان آمد فرمودند خداوند زمانی پیامبرش را به سوی خود فرا خواند […]

1 2 3