تمام مطالب دسته بندی: هدیه ها دوم
سوالات درس به درس  هدیه اسمانی دوم ابتدایی

سوالات درس به درس هدیه اسمانی دوم ابتدایی

درس ۱ هدیه های خدا ۱ خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده ؟ به ما گوش داده تا بشنویم، به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم، به ما دست داده تابتوانیم مشق بنویسیم و غذا بخوریم و … ۲ به خدایی که این همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم ؟ باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا شکرت. ۳ اگر خورشید نبود چه می شد؟ روز وجود نداشت، ما هیچ جا را نمیدیدیم، گیاهان و جانوران زنده نمی ماندند. ۴ اگر یک روز آب مدرسه یا خانه شما قطع بشود چه اتفاقی می افتد؟ نمیتوانیم آب بخوریم، نمیتوانیم غذا درست کنیم،نمیتوانیم ظرفهایمان را بشوییم و … ۵ چند نمونه از هدیه های زیبایی […]

درس بیستم در کنار سفره هدیه دوم ابتدایی

درس بیستم در کنار سفره هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس بیستم در کنار سفره هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی با برخی آداب اسلامی غذا خوردن ۲ تمایل به رعایت آداب اسلامی غذا خوردن ۳ رعایت آداب اسلامی غذا خوردن انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ برخی از آداب اسلامی خوردن و آشامیدن را بیان می کند. ۲ اهمیت و فواید رعایت آداب غذا خوردن را بیان می کند. ۳ رعایت آداب اسلامی غذا خوردن را نشانهٔ یک فرد خوب و مسلمان می شناسد. ۴ آداب اسلامی غذا خوردن را رعایت می کند. ۵ هدر ندادن نعم تهای الهی به هنگام غذا خوردن را رعایت می کند. مفاهیم کلیدی آداب غذا خوردن بسم اللّٰه الحمدللّٰه قبل از غذا چه کارهایی باید انجام دهیم؟ موقع غذا خوردن چه کارهایی […]

درس نوزدهم جشن بزرگ هدیه دوم ابتدایی

درس نوزدهم جشن بزرگ هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس نوزدهم جشن بزرگ هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی دانش آموزان با نام مبارک حضرت امام زمان(ع) ۲ تقویت علاقه و محبت نسبت به امام زمان (ع) ۳ تمایل و آمادگی برای برگزاری و حضور در جشن نیمهٔ شعبان انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ نام امام زمان(ع) را می داند. ۲ به مشارکت برای برگزاری جشن نیمهٔ شعبان علاقه نشان می دهد. ۳ تمایل برای حضور در جشن نیمهٔ شعبان. مفاهیم کلیدی امام زمان جشن نیمه شعبان جشن بگیریم درس نوزدهم جشن بزرگ هدیه دوم ابتدایی شیرینی پخش می کنند، تزئین می کنند، زمین را آب و جارو می کنند، وسائل موردنیاز را تهیه می کنند، پرچم می زنند، شعری برای هم خوانی آماده می کنند و… […]

درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس هجدهم راز خوشبختی هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی دانش آموزان با اهمیت و نتایج راستگویی ۲ تقویت گرایش به راستگویی در بچه ها ۳ تلاش برای رعایت راستگویی در شرایط مختلف انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ رو راستی و صداقت در گفتار را یکی از ویژگی های انسان مسلمان می داند. ۲ دربارهٔ متن درس گفت وگو و قضاوت می کند. ۳ با ذکر خاطرات و تجربیات خود، نتایج و فواید راستگویی را در زندگی روزمرهٔ خود، بیان می کند. ۴ به نمونه هایی از مصادیق و راستگویی در زندگی روزمرهٔ خود اشاره می کند. ۵ سعی می کند در گفتارهایش درستی و راستی را پیشه کند. مفاهیم کلیدی راستگویی خوشبختی گفت و گو کنیم درس […]

درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی دانش آموزان با اذان به عنوان اعلام کنندهٔ اوقات نماز ۲ آشنایی دانش آموزان با اوقات نماز ۳ تقویت احساس علاقهٔ دانش آموزان به فراگیری اذان و ادای نماز انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ اوقات اذان را بیان می کند. ۲ به اذان گفتن ابراز علاقه می کند. ۳ احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند. ۴ شعر را به صورت روان و یا در قالب سرود می خواند. ۵ تمایل دارد که در مدرسه نماز بخواند. مفاهیم کلیدی اوقات نماز اذان فکر می کنم درس هفدهم وقت نماز هدیه دوم ابتدایی هنگام نماز ظهر، هنگام نماز عصر، هنگام نماز مغرب، هنگام نماز […]

درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی ۱ درک اهمیت نظافت و پاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی (توجه به حیطه خود شناسی) ۲ آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخلاق و رفتار اسلامی ۳ تمایل به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف ۴ تلاش به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف ۵ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ یکی از نعمتهای خدا که موجب پاکیزگی است. انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و خودش را از نشانهٔ رفتار یک فرد خوب و مسلمان می داند. ۲ اهمیت و نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی محیط را برای دیگران بیان می کند. […]

درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی با به عنوان یکی از آداب اسلامی  «سلام » ۲ تمایل به سلام کردن در برخورد با دیگران ۳ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران ۴ الگوگیری از رفتار پسندیدهٔ حضرت محمد(ص) در پیش قدم بودن در سلام انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ سلام و احوا لپرسی را به عنوان یکی از آداب اسلامی می شناسد. ۲ این ادب اسلامی را به هنگام برخورد با سایرین رعایت می کند. ۳ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل نشان می دهد. ۴ با الگوگیری از سیرهٔ پیامبر اکرم(ص) پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند می داند. ۵ شیوه های مختلف سلام کردن را نام […]

درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی

درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی بیشتر با امام حسین(ع) ۲ تقویت احساس علاقه و احترام نسبت به حضرت سید الشهداء ۳ تلاش برای الگوگیری از امام حسین(ع) انتظارات دانش آموز، طی فرایند آموزش: ۱ امام حسین(ع) را به عنوان امام سوم می شناسد. ۲ امام حسین(ع) را به عنوان انسانی که خداوند او را دوست دارد و دعایش را اجابت می کند می شناسد. ۳ علاقه و احساس احترام خود را نسبت به حضرت امام حسین(ع) ابراز می کند. مفاهیم کلیدی درس چهاردهم دعای باران هدیه دوم ابتدایی امام حسین(ع) دعای باران در این درس امام حسین(ع) به عنوان یکی از بهترین بندگان خدا معرفی شده است. بنده ای که خداوند بسیار او رادوست دارد […]

درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی

درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی با امام حسن(ع) به عنوان امام دوم مسلمانان ۲ تقویت احساس علاقه و محبت نسبت به امام حسن(ع) ۳ تلاش برای الگوگیری از رفتار امام حسن(ع) انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ حضرت امام حسن(ع) را به عنوان امام دوم می شناسد و نام می برد. ۲ امام حسن(ع) را انسانی مهربان و خوش اخلاق نسبت به دیگران می شناسد. ۳ علاقهٔ خود را نسبت به حضرت ابراز می کند. ۴ در مورد رفتار امام حسن(ع) _در این درس) با دوستانش گفت وگو می کند. مفاهیم کلیدی امام حسن(ع) مهربانی کمک به نیازمندان گفت و گو كنيم درس سیزدهم بهترین دوست هدیه دوم ابتدایی بهترین دوست چه کسی می […]

درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی

اهداف درس دوازدهم پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی ۱ آشنایی بیش تر با حضرت علی(ع) ۲ ایجاد علاقه و احساس احترام نسبت به شخصیت حضرت علی(ع) ۳ تلاش برای الگوگیری از امام علی(ع) انتظارات دانش آموز طی فرایند آموزش: ۱ حضرت علی(ع) را به عنوان امام اول مسلمانان می شناسد. ۲ حضرت علی(ع) را انسانی مهربان نسبت به دیگران می شناسد. ۳ علاقهٔ خود را نسبت به حضرت علی(ع) ابراز می کند. ۴ در مورد رفتار حضرت علی(ع) با کودکان (طبق داستان) با دوستانش گفت وگو می کند. مفاهیم کلیدی پدر مهربان هدیه دوم ابتدایی امام علی(ع) مهربانی امام علی(ع) خصوصیات یک پدر مهربان چیست؟ هدف اصلی که شناخت امام علی(ع) و ایجاد عشق و محبت به آن حضرت م […]

1 2 3