تمام مطالب دسته بندی: مطالعات اجتماعی چهارم
سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی چهارم

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی چهارم

درس اول مطالعات اجتماعی چهارم ۱ – محله به چه جایی می گویند؟ محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند. ۲ – حدیث پیامبر در مورد همسایه را بنویسید؟ اگر می خواهید خدا و پیامبر، شما را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باشید و با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید. ۳ – ۳ تا از مقرراتی که درمحله باید رعایت کنیم چیست؟ در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سروصدا نکنیم. در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم. در ساختمان محلّ زندگی خود یا کوچه و خیابان محلّه مان ترقّه بازی نکنیم. درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم ۴ […]

نکات مهم درس ۱ تا ۲۲ مطالعات اجتماعی چهارم  

نکات مهم درس ۱ تا ۲۲ مطالعات اجتماعی چهارم  

مطالعات اجتماعی (درس اول) همسایه ي ما محله قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند . برخی مقررات زندگی در محله : ۱- در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازي یا در خانه سر و صدا نکنیم ۲- در خانه صداي رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم ۳ – در محل زندگی خود یا کوچه و خیابان ، ترقه بازي نکنیم . ۴ – موقعخداحافظی با مهمان ها با صداي بلند صحبت نکنیم . ۵- زباله ها را در جاي مخصوص بگذاریم تا محل زندگی همسابه ها کثیف و آلوده نشود . مطالعات اجتماعی (درس دوم) اینجا محله ي ماست یکی از محل هاي جمع شدن مردم […]

آموزش مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

آموزش مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

ساختار و محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم شامل ۶ فصل و ۲۲ درس است. ۱ محلهٔ ما ۲ شهر من،روستای من ۳ پیدایش شهرها و روستاها ۴ سفری به شهرهای باستانی ۵ کشور زیبای من ۶ ما ایرانی هستیم به عبارت دیگر هر فصل از تعدادی درس تشکیل شده است و همان طور که ملاحظه کرده اید موضوعات آن مرتبط است. با توجه به رویکرد محیط های توسعه یابنده در سال قبل، دانش آموزان از (من)شروع کردند و خانه، مدرسه و از خانه تا مدرسه، محور آموزش های محیطی و اجتماعی قرار گرفت امسال در ادامه مباحث قبلی، ابتدا محله و سپس روستا و شهر و بعد کشور ایران بستر آموزش و […]

درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما

درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما

انتظارات یادگیری درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ معنا و مفهوم محله را بیان کنند. ۲ وظایف همسایه ها را نسبت به یکدیگر فهرست و بیان کنند. ۳ اهمیت و ضرورت وجود مقررات در محله را بشناسند و مقررات را رعایت کنند. ۴ برخی از تکالیف و مسئولیت های خود را در محله بیان کنند. ۵ با مشورت بزرگترها پیشنهادی برای داشتن محل های بهتر ارائه کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: تصاویری از محله های مختلف، تصاویری از انواع همکاری در محله، کتاب درسی. آموزش درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما آماده کنید درس را با پرسش هایی دربارهٔ همسایه شروع کنید، برای مثال: آیا نام همسایه ها […]

درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

انتظارات یادگیری درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ بخش های مختلف و مراکز فرهنگی و تفریحی محلهٔ خود نظیر کتابخانه، مسجد وبوستان را شناسایی و معرفی کنند. ۲ دربارهٔ مسجد محلهٔ خود مثلاً سال تأسیس، کارکرد و فعالیت های آن پرس وجو کنند. ۳ تغییرات محله را در روند زمان بررسی کنند. ۴ در یکی از فعالیت های مربوط به محلهٔ خود مشارکت کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ ۱ و ۲، تصاویری ازمحلّه های مختلف یک شهر در دوره های زمانی متفاوت. آموزش درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ آماده کنید بهترین پیشنهاد برای شروع آموزش، بازدیداز محله است. گروه های دانش آموزان […]

درس ۲۲ مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم

درس ۲۲ مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم

انتظارات يادگيری درس ۲۲ مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ چند مورد از روزهای تعطيل ملی و مذهبی را نام ببرند. ۲ علل وقوع انقلاب اسلامی را بيان کنند. ۳ از طريق خواندن متن، چند نمونه از ويژگی های شخصيت امام خمينی ره را برشمرند. ۴ به طور گروهی برای برپایی يک جشن برای مثال جشن ۲۲ بهمن مشارکت و همکاری نمايند و برخی وسايل و ابزار مورد نياز را فراهم کنند. مواد و وسايل مورد نياز: کتاب درسی، تصاويری از مراسم عزاداری عاشورا،تصاویری از جشن های مذهبی مانند نيمهٔ شعبان و برگزاری راهپيمايی ۲۲ بهمن آموزش درس ۲۲ مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم آماده کنید تصاويری را که آماده کرده ايد، در بين […]

درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم

درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم

انتظارات يادگيری درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ موارد استفاده از تقويم را بيان کنند. ۲ برخی روزهای تعطيل و غيرتعطيل را در تقويم پيدا کنند. ۳ تفاوت تعداد روزهای ماه ها را بيان کنند. ۴ اعداد و روزهای یک ماه را در یک تقویم جدید بازنویسی کنند. ۵ روز تولد خود يا يکی از اعضای خانواده يا يکی از هم کلاسی هايشان را در تقويم،پيدا کنند. مواد و وسايل مورد نياز: کتاب درسی؛ کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۳ ، انواع تقويم های جيبی،ديواری، روميزی و سررسيد. آموزش درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم آماده کنید در روز تدريس، تعدادی تقويم با خود به کلاس بياوريد. توجه دانش آموزان را به انواع تقويم […]

درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

انتظارات يادگيری درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ نشانه های مشترک ملی را نام ببرند. ۲ علائم پرچم را بيان کنند و توضيح دهند. ۳ اهميت قانون اساسی را بيان کنند. ۴ سرود جمهوری اسلامی را به طور دسته جمعی بخوانند و در هنگام پخش سرود به پا بايستند. مواد و وسايل مورد نياز: کتاب درسی، کتاب قانون اساسی، فايل صوتی سرود جمهوری اسلامی ايران و پرچم ايران. آموزش درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما آماده کنید « شعرخانهٔ عزيز من» را با صدای بلند بخوانيد و با ايجاد زير و بم های مناسب در صدای خود،  شعر را طوری بخوانيد که دانش آموزان احساس کنند که […]

درس ۱۹ مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست

درس ۱۹ مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست

انتظارات یادگیری درس ۱۹ مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ مفهوم زیستگاه را بیان کنند. ٢ زنجیره غذایی بین موجودات یک زیستگاه را توضیح دهند. ٣ برخی از عواملی که محیط زیست را تهدید می کند، بیان کنند. ٤ راهکارهایی برای حفاظت بهتر از محیط زیست ارائه کنند. ٥ چند نشانه مربوط به حفظ محیط زیست طراحی کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تصاویری از آلودگی های محیطی، تابلوهای ممنوع و اخطار. آموزش درس ۱۹ مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست آماده کنید تصویر زنجیرهٔ غذایی در یک زیستگاه می تواند انگیزهٔ جالبی برای شروع باشد. معمولاً دانش آموزان در این سن علاقهٔ زیادی به حیوانات دارند و کسب اطلاعات جدید برای آنها […]

درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…

درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…

انتظارات یادگیری درس ۱۸ مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای گرم و خشک را بیان کنند. ۲ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای کوهستانی را بیان کنند. ۳ ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای معتدل خزری را بیان کنند. ۴ با توجه به تصاویر پوشش گیاهی و زندگی جانوری، یک ناحیهٔ آب و هوایی را تشخیص دهند. ۵ از هر ناحیه آب و هوایی دو نمونه گیاه و جانور را نام ببرند و زیست بوم ها را با هم مقایسه کنند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تصاویری از جانوران و […]

1 2 3