تمام مطالب دسته بندی: آموزش با بازی
۲۹ بازی آموزشی عالی برای دانش آموزان ابتدایی

۲۹ بازی آموزشی عالی برای دانش آموزان ابتدایی

یکی از دغدغه های امروزی آموزش وپرورش چگونگی نحوه ی تدریس ,وجذاب کردن کلاس درس و بالا بردن سطح انگیزه ی دانش آموزان است . باید روش های تدریس ومدیریت کلاس به صورتی باشد که انواع دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده و آموزش متناسب با شرایط آنان ارایه گردد . ما می دانیم که دانش آموزان نیاز جدی به فضای آموزشی مناسب وشاد دارند و این امر از طریق بازی که در جلب توجه و حواس ما نقش مهمی دارند . از این بازی ها حتی می توان برای مرور درس های جلسات قبل ,برای امتحان و تقویت دروس مختلف از آن بهره برد . سعی کنید بازی ىا را متناسب با شرایط محیطی خود استفاده و محدود […]