تمام مطالب دسته بندی: آموزش املا
بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

بایسته های آموزشی برای درست نویسی (املا)

املا یا دیکته تلاشی است برای درست نوشتن. در املا، دانش آموز م یآموزد که چگونه درست، خوانا و زیبا بنویسد. در شیو ه های نوین آموزشی، املا تنها وسیل های برای صحیح نوشتن نیست بلکه چند هدف دوشادوش هم دنبال می شود. درس تنویسی واژگان خوانانویسی واژگان رسا نوشتن واژه ها تلاش در زیبانویسی واژه ها املا نوشتن، مثل هر فعالیت دیگر نیازمند دانسته ها و فعالی تهایی است که بدون آنها نم یتوان املایی موفق و جذاب و دلپذیر را نوشت. برخی از نکات مهم و اساسی در املانویسی عبارت اند از: ۱ طرح املای خلّق، زنده و زیبا بر علاقهٔ به املا خواهد افزود. ۲ از نکاتی که املا را شیرین و جذاب می کند، م یتوان […]

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در ۱۰ گام

گام اول مهارت نوشتن گسترده کردن جمله ادامه دادن جمله با فضا سازی و گسترده کردن جمله تفاوت دارد بابا به من مقداری نان داد . او امروز سنگگ تازه خریده بود . این جمله ادامه داده شده است . بابا …………….. به من مقداری نان داد بابا امروز از سنگگ تازه ای که خریده بود به من مقداری نان داد . این جمله گسترش داده شده و فضا سازی شده است فرصت فکر کردن را به دانش آموزان بدهید و هر بار بخواهید همان جمله قبلی را گسترش دهند مثال: کبوتران ………….. بال می زدند کبوتران با عجله بال می زدند کبوتران بیچاره با عجله بال می زدند کبوتران بیچاره و نا امید با عجله بال می زدند کبوتران […]

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

وقتی دانش آموز درس یا مطلبی رابه درستی فرا نگرفته باشد و به حد تسلط در آن نرسیده باشد یا  آموزش های لازم و کافی رادر زمینه ی تحصیلی دریافت نکرده باشد می گوییم دچار مشکلات آموزشی در املا شده است. یادگیری هر حرف و صدا در پایه ی اول دبستان و برخی از قاعده های مهم دستوری و نگارشی در هر پایه تحصیلی نیازمند آموزش کافی و تمرین و تکرار می باشد. در صورتی که این آموزش ها به درستی صورت نگیرد منجر به مشکلات املایی می شود. آموزش _اِ ربط آموزش جمع بستن با  ان بر روی کلمه هایی که ه ختم میشود . آموزش مربوط به اتصال  گی آموزش خوا استثنا آموزش اُ استثنا آموزش می کاری […]

۱۴ روش آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

۱۴ روش آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

۱٫ روش املاي گروهی براي این جلسه، املاي گروهی پیشنهاد می شود . در مرحله ی اول از اعضاي گروه بخواهید یک متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید . بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روي برگه ها پاک نویس شدند، متن ها را در گروه ها جابه جا کنید . یک نفر به عنوان رهبر گروه متن املا را بخواند و بقیه ي اعضاي گروه بنویسند . در انتها فرصت بدهید تا املاي خود را به کمک هم گروه یها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند. ٢.روش املا به خود در این « املا به خود » پیشنهاد می شود .از دانش آموز بخواهید یک متن املا با […]

متن املاء پایه دوم دبستان نوبت اول و نوبت دوم

متن املاء پایه دوم دبستان نوبت اول و نوبت دوم

متن املای نوبت اول سری ۱ اي نام تو بهترین سر آغاز                          بی نام تو نامه کی کنم باز روز زیباي پاییزي بود . هوا ملایم بود. دانش آموزان آرام وبا نظم وترتیب وارد کلاس می شدند. بعد از نماز، امام جماعت از همه ي کسانی که در ساختن مسجد کمک وهمکاري کرده بودند تشکر کرد. خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند. پیامبر گرامی (ص) فرمودند: به مردم گفته ام تا گرسنه نشده اند چیزي نخورند. چوپان درست کار براي نجات خود،بالاي درختی رفت اما سیل همه ي گوسفندان را باخودبرد. کوشا ونوشا خوش حال شدند و پرواز کنان لانه شان را ترك […]

املا درس به درس فارسی دوم ابتدایی

املا درس به درس فارسی دوم ابتدایی

درس اول کتاب خانه صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید. دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند. آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند . آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد. بهتر است به سراغ کتاب ها و مجله های مخصوص خودمان برویم . کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند. کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم  درس دوم مسجد محله مردم محله ی ما بسیار خوش حال بودند. – کار بنّایی مسجّد تازه تمام شده بود. – مردم می خواستند برای اولین بار نماز به جماعت […]