صفحه بایگانی دسته

آموزش املا

متن املاء پایه دوم دبستان نوبت اول و نوبت دوم

متن املای نوبت اول سری 1 اي نام تو بهترین سر آغاز                          بی نام تو نامه کی کنم باز روز زیباي پاییزي بود . هوا ملایم بود. دانش آموزان آرام وبا نظم وترتیب وارد کلاس می شدند. بعد از نماز، امام جماعت از همه ي کسانی که در…

املا درس به درس فارسی دوم ابتدایی

درس اول کتاب خانه صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید. دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند. آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند . آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد. بهتر است به سراغ کتاب…