صفحه بایگانی دسته

مطالب آموزشی

آموزش مهارت نوشتن به دانش آموزان ابتدایی در 10 گام

گام اول مهارت نوشتن گسترده کردن جمله ادامه دادن جمله با فضا سازی و گسترده کردن جمله تفاوت دارد بابا به من مقداری نان داد . او امروز سنگگ تازه خریده بود . این جمله ادامه داده شده است . بابا ................. به من مقداری نان داد بابا…

انواع اشکالات املایی در دانش آموزان ابتدایی

وقتی دانش آموز درس یا مطلبی رابه درستی فرا نگرفته باشد و به حد تسلط در آن نرسیده باشد یا  آموزش های لازم و کافی رادر زمینه ی تحصیلی دریافت نکرده باشد می گوییم دچار مشکلات آموزشی در املا شده است. یادگیری هر حرف و صدا در پایه ی اول دبستان و…

پرسش های پیگیر یکی از ابزارهای ارزشیابی توصیفی

پرسش های پیگیر اساسا شکل گیری نوعی چرخه بازخورد بین معلم و دانش آموز است . به سخن دیگر ، گفت و گو یا پرسش های پی گیر روشی برای ایجاد حلقه بازخورد مستمر و پویاست که موجب می شود شناخت معلم نسبت به میزان و نحوه ی درک و فهم دانش آموز از…

راهکارهایی برای بهبود ریاضی دانش آموزان

بخش اول بهبود ریاضی دانش آموزان 📌 1_ برای بهبود ریاضی دانش آموز، ابتدا باید ببینیم او با مفاهیم، مهارت ها و حل مساله آشنا هست یا خیر؟ 🔘بعد از آن در مواردی که دانش آموز مشکل دارد، شروع به تمرین و بازپروری می کنیم. 🔘 مفاهیم ریاضی مانند…

دلیل انجام تکلیف شب به دانش آموزان چیست ؟

دلیل انجام تکلیف شب به دانش آموزان چیست ؟ خوب دوستان عزیز قرار بود امروز و روزهای بعد که تعیین میشه کمی درباره انواع تکلیف و املا و انشا صحبت بشه و در نهایت جمع بتدی بشه و بصورت یک فایل یا کتابچه ارائه بشه! اول کمی درباره تکلیف صحبت کنیم:…

چه طور ریاضی به دانش آموزان ابتدایی آموزش دهیم؟

زمانی تاکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بود در رویکرد جدید ضمن توجه به این هدف تاکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است بنابر این توجه داشته باشید که کتاب های درسی جدید تغییر کرده است دانش…

چرا دانش آموزان به مدرسه علاقه مند نیستند؟

اگر نگاهی به تقویم انداخته باشید متوجه شوید که آغاز سال تحصیلی جدید  عملا از سوم مهر ماه است وسال تحصیلی دیرتر شروع می شود و دانش آموزان از آن به عنوان یک "شانس بزرگ" یاد می کنند حال این سوال  بوجود می آید چرا دانش آموزی که بیش از 100…

روش های آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

1. روش املاي گروهی براي این جلسه، املاي گروهی پیشنهاد می شود . در مرحله ی اول از اعضاي گروه بخواهید یک متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید . بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روي برگه ها پاک نویس شدند، متن ها را در گروه ها…

متن املاء پایه دوم دبستان نوبت اول و نوبت دوم

متن املای نوبت اول سری 1 اي نام تو بهترین سر آغاز                          بی نام تو نامه کی کنم باز روز زیباي پاییزي بود . هوا ملایم بود. دانش آموزان آرام وبا نظم وترتیب وارد کلاس می شدند. بعد از نماز، امام جماعت از همه ي کسانی که در…

املا درس به درس فارسی دوم ابتدایی

درس اول کتاب خانه صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید. دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند. آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند . آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد. بهتر است به سراغ کتاب…