تمام مطالب دسته بندی: قرآن چهارم
آموزش قران چهارم ابتدایی با جزییات کامل

آموزش قران چهارم ابتدایی با جزییات کامل

مراحل آموزش قرآن چهارم ابتدایی الف روخوانی و قرائت ١ پیش خوانی: از دانش آموزان هر میز بخواهید طیّ چند دقیقه آیات درس را به آرامی برای یکدیگر بخوانند. ٢ روخوانی آیات درس: هر دانش آموز یک جمله یا حدود یک سطر از آیات درس را می خواند، اگر دانش آموزی اشتباه خواند، بلافاصله اشتباه او را تصحیح نمی کنیم؛ بلکه فرصت می دهیم تا خود، اشکال خویش را رفع کند. در این مرحله هر دانش آموز با توجه به توانایی خود، آیات را با قرائت یا به صورت ساده و شمرده  یا حتی بخش بخش می خواند. در این قسمت آن چه اهمیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس و تلاش برای خواندن آن هاست. سعی شود در […]