تمام مطالب دسته بندی: فارسی ششم
دستور زبان فارسی ششم ابتدایی با توضیح کامل

دستور زبان فارسی ششم ابتدایی با توضیح کامل

۱٫ انواع حروف در زبان فارسی حرف‌‌ها در زبان فارسی سه دسته‌اند: «حرف ربط»، «حرف اضافه» و «حرف نشانه». 💚۱ـ حرف اضافه حرف اضافه‌ کلمه‌ای‌ است که معمولاً کلمه یا گروهی از کلمه‌ها را به «فعل» یا «صفت بر‌تر»، یا «اسم جمع» و یا نظایر این‌ها نسبت می‌دهد، و آن‌ها را متمم یا وابستهٔ فعل، صفت بر‌تر یا اسم جمع و مانند این‌ها قرار می‌دهد. ❤️حروف اضافه نیز دو دسته‌اند (۱) حروف اضافهٔ ساده: شامل از، الاّ، الی، اندر، با، بدون، بر، برای، به، بهر، بی، تا، جز، چون، در، ضد، علیه، غیرِ، مانند، مثل، مگر، واسه‎ی. (۲) حروف اضافهٔ مرکب: شامل غیراز، به‎غیراز، به‎مجرد، به‎محض، به‎عنوان، به‎مثابه، به‎وسیله‎ی، به‎واسطه‎ی، دربرابر، درقبال، درمیان، ازجمله، درخصوص. 💛۲ـ حرف ربط حرف ربط […]

کلمات مترادف مخالف و هم خانواده فارسی ششم

کلمات مترادف مخالف و هم خانواده فارسی ششم

معنی لغات جدید درس اول  ستایش فارسی ششم دمی: لحظه ای جوی : پیدا کن بود : باشد،هست صبحگاه: هنگام صبح نهان : پنهان ،مخفی نشان :نشانه ،علامت جهان افروز: روشن کننده ی جهان غوک : غورباغه داوری :قضاوت کردن نیلی :آبی تیره کبود رنگ برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع شده باشد انبوه : زیاد ، فراوان زینت داد : تزیین کرد گلگون : سرخ رنگ تاب نیاوردند : تحمل نکردند صنوبر : نام درخت جلا دادن : شفاف و پاکیزه ، قشر : لایه دل انگیز: زیبا ، جالب چیره دست : ماهر،استاد ،زبردست معرفت : شناخت شگفت انگیز: عجیب و غریب،تعجب آور پذیرفت: قبول کرد آویخت: آویزان کرد ارغوانی :قرمز مایل به بنفش بگشود : […]

قافیه ردیف و قالبهای شعری فارسی ششم ابتدایی

قافیه ردیف و قالبهای شعری فارسی ششم ابتدایی

یکی ازمباحثی که درپایه ی ششم تدریس آن ضروری به نظرمی رسد بحث قافیه و ردیف و تعدادی ازقالب های شعری می باشد قبل از اسم بردن از قالب شعری حتما دانش اموزان را با قافیه وردیف آشنا کنیم پس قبل ازاینکه اسمی ازقافیه وردیف بیاوریم به دانش آموزان می گوییم که زیر واژه های آخر هر مصراع خط بکشند دراینجا می توان توجه دانش آموزان رابه این نکته جلب کرد که به حروف آخر واژه ها نگاه کنند درتمامی بیت ها به غیرازبیت آخرکه دو واژه ی است و دراینجا می توان به زبانی ساده تعریف قافیه را بیان کرد قافیه: کلماتی را که درآخرمصراع ها دریک یا چندحرف مشترک ومثل هم می باشند مثلا دربیت دوم روشن وگلشن […]

درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

اهداف درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن آشنایی با نمونهٔ فاخری از نثر کهن؛ تقویت روحیهٔ ارج نهادن به بزرگان؛ تقویت روحیهٔ راست گویی و صداقت و دوری از عیب جویی؛ گسترش و افزایش گنجینهٔ واژه ها و مهارت کاربرد واژه های مخالف؛ تقویت توانایی دریافت پیام درس؛ تقویت روحیهٔ احترام گذاشتن به والدین. نکات مهم درس درس هفدهم فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن اصطلاحات و عبارات: راست گفتن پیشه گیرید، که روی را روشن دارد: راست گویی و صداقت در پیش گیرید که موجب روشنی و نورانی شدن چهرهٔ شما می گردد. هر که شما را به زاد بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید: حرمت کسانی را که از شما بزرگ ترند نگاه دارید و به […]

درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

اهداف درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه تقویت علاقه مندی به مهارت مطالعه؛ آشنایی با خصوصیات دوست خوب؛ شناخت کاربردی فواید قصه خوانی؛ آشنایی با نمونهٔ فاخری از متون نثر کهن؛ آشنایی با واژه سازی های نو. این درس به بررسی ویژگی های دوست خوب و انتخاب شایستهٔ دوست و همچنین برشماری خصایل دوست شایسته می پردازد. که یکی از مهم ترین دغدغه های کودکان و نوجوانان است و همچنین فوایدقصّه خوانی و شنیدن قصّه را مطرح می سازد. نکات مهم درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه معانی برخی ازعبارات مهمّ درس: محنت وشدت گذشتگان: سختی ها و مرارت های پیشینیان. دل از مال دنیا و دنیا بردارد: از دنیا وثروت های دنیوی دل بکند. با خود […]

درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر

درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر

اهداف درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر آشنایی با نمونه ای برجسته از شاعر توانمند معاصر؛ آشنایی با قالب قطعه؛ تقویت مهارت در فهم و درک مناظره در قالب شعر ؛ تقویت روحیهٔ مثبت اندیشی و ثمربخشی؛ گسترش درک و شناخت آفات بی حاصلی و بی ثمری؛ آشنایی با شبه جمله و کاربرد آن. نکات مهم درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر قالب درس: قطعه قالب قطعه: قطعه شعری است که مصرع های زوج آن هم قافیه اند. موضوع آن اخلاقی، اجتماعی، تعلیمی است. ابیات قطعه از ابتدا تا پایان به یکدیگر مربوط اند و تعداد ابیات قطعه بین ۳تا ۱۵ بیت است. اما گاهی این تعداد تا به ۵۰ بیت و بیش از آن هم رسیده است. […]

درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

اهداف درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی آشنایی با نمونه ای فاخر از شعر نو؛ تقویت روحیه مثبت اندیشی و علاقهٔ دانش آموزان به زیبایی های زندگی؛ آشنایی دانش آموزان با مناظره؛ تقویت درک فلسفهٔ زندگی؛ آشنایی با جاندار پنداری ( جان بخشی، تشخیص )؛ تقویت عزت نفس در دانش آموزان. نکات مهم درس راز زندگی فارسی ششم ابتدایی  پیام شعر: درک مفهوم فلسفهٔ زندگی است. شعر «راز زندگی » با انتخاب مناسب شخصیت ها و گفت و گو از زبان آنها، فلسفهٔ زیستن را به گونه ای زیبا به فراگیران می آموزد. آنچه شعر را زیباتر می سازد روانی زبان آن است. استفاده از آرایهٔ تناسب در جای جای شعر، توصیف زندگی از زبان گل، ذکر ضرب المثل در دل […]

درس سیزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد

درس سیزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد

اهداف درس سیزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم منطقهٔ مسکونی؛ تقویت مهارت نوشتن و خلق آثار نو؛ تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان؛ ارزش و بها دادن به آداب و رسوم محل زندگی دانش آموزان هر منطقه. درس آزاد مجالی است برای بروز خلاقیت دانش آموزان و چون توسط دانش آموزان تألیف می شود، می توانند اسم یا اسامی خود را در پایان درس به عنوان مؤلف آن بنویسند. متن نوشته شده در درس آزاد می تواند به صورت علمی، داستانی، تخیلی، اخلاقی، مذهبی و دینی و… باشد. از خصوصیات درس آزاد می توان به موارد زیر اشاره کرد: ساده و روان و کوتاه باشد. زیبا و تأثیرگذار باشد. هدفدار و آموزنده باشد. […]

درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره

درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره

اهداف درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره آشنایی با نمونه هایی فاخر از نثر کهن؛ تقویت علاقه مندی به سنت مشورت در امور؛ گسترش دامنه اطلاعات، پیرامون دوست و دوست یابی؛ شناخت اهمیت دوستی و دوست یابی؛ شناخت ترکیب های نو در واژه آموزی؛ تقویت مهارت های زندگی. نکات مهم درس درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره گزیدن دوست خوب و نیز « مشورت در کارها » از جملهٔ آداب زندگی به شمار می رود. از این رو درس « دوستی » آغازگر مناسبی برای شروع فصل « آداب زندگی » است. پیام کلی درس درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره اهمیت دوست و دوست یابی و فواید مشورت کردن. درک مطلب درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی […]

درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند

درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند

اهداف درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند آشنایی با جایگاه و مقام والای شهدا و نقش آنها در تداوم انقلاب اسلامی؛ تقویت اهمیت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی؛ تقویت توانایی خواندن شعر، با لحن و آهنگ مناسب؛ آشنایی با نمونهٔ برجسته ای از شعر نو؛ تقویت شناخت آرایهٔ تشبیه در متون نظم و نثر و اثربخشی آن در نگارش. دانش ادبی درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند آرایۀ تشبیه: تشبیه آرایه ای است که چیزی یا کسی را از نظر داشتن صفت یا صفاتی به کسی یا چیزی دیگر که آن صفات را به طور کامل تری دارد،مانند کنند. به عبارت دیگر تشبیه ادعای همانندی میان دو کس یا دو چیز است. مثال: علم مانند نور روشنی بخش است. […]

1 2 3