تمام مطالب دسته بندی: فارسی سوم
آموزش اسم جمع از مهارت های نوشتاری فارسی سوم

آموزش اسم جمع از مهارت های نوشتاری فارسی سوم

۱ اسم کلمه ای است که برای نامیدن شخص یا حیوان یا چیزی به کار می رود. مانند : اسب ، درخت  ، مادر اسم می تواند مفرد باشد و یا جمع . اسم مفرد : اگر اسم بر یک فرد یا یک چیزی دلالت کند ، آن را مفرد می گوییم. مانند : گل ، خانه، دختر اسم جمع : اگر اسم بر بیش از یکی دلالت کند ، آن را اسم جمع می گوییم . مانند گل ها، خانه ها، دختران نکته  : اسم مفرد در زبا ن فارسی علامت خاصی ندارد. علامت جمع در زبان فارسی ” ها ” و “ان ” است که به اسم مفرد اضافه می شود . مانند  کتاب + ها             کتاب ها      […]

معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی

لغات درس اول محله ی ما فارسی سوم ابتدایی انتها : آخر ، پایان بازارچه : بازار کوچک بوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد . ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسی نگران : دلواپس عطمت : بزرگی ، شکوه فیروزه ای : به رنگ آبی قنادی : شیرینی فروشی محله : قسمتی از یک شهر یا روستا لغات درس دوم  زنگ ورزش نرم نرمک : آهسته بحث : گفتگو حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد . پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن باستانی : بسیار قدیمی بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت […]

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

کلمات هم خانواده کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند. سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق سه حرف اصلی “ش […]

درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد

درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد

آموزش درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد روش تدریس:قصّه گویی، بارش فکری روش تدریس قصّه گویی قصّه از دید آموزشی و تأثیر گذاری، نقش مهمّی دارد، زیرا دانش آموز با کمک تصور و تخیّل، مضامین ذهنی را به تصویر درمی آورد و می تواند آنچه را می شنود و می خواند، در چشم انداز درونی خود مجسّم سازد از فواید به کار گیری قصّه در آموزش می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف قصّه به تثبیت و افزایش معلومات دانش آموزان کمک می کند. ب قصّه با طبیعت کودک همراه است و ماده و موضوع درس را برای او جالب می کند و به تلطیف روحیهٔ دانش آموز کمک می کند. پ قصّه، پیوند میان معلّم و دانش […]

درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

آموزش درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد روش پیشنهادی تدریس:پرسش و پاسخ، اعضای گروه  روش تدریس پرسش و پاسخ مفاهیم عمدهٔ این درس مرزنشینان، نقش تاریخ میهن در پیشرفت آن، زبان و گویش های محلی، عرصه های اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی کشور، ایمان و اتحاد، حماسهٔ دفاع مقدس، شجاعت قهرمانان جنگ به ویژه خلبانان می باشد. هریک از این مفاهیم را به زبان ساده و قابل فهم در قالب پرسش مطرح کرده، پاسخ های دانش آموزان را با حوصله بشنوید. گفته هایشان را تصحیح و تکمیل نمایید و مطالب را جمع بندی کنید. برای ایجاد جذّابیت در تدریس از تصاویر مرتبط بهره بگیرید. نکته: در درس آزاد دانش آموزان متنی را تولید کردند که در هر بند آن جنبه […]

درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی نویسندۀ بزرگ

درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی نویسندۀ بزرگ

آموزش درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی نویسندۀ بزرگ روش تدریس پیشنهادی:کارایی گروه، ایفای نقش همراه با قصه گویی روش تدریس کارایی گروه ۱ ابتدا دربارهٔ نثر کهن توضیحات کوتاهی به دانش آموزان بدهید. ۲ از بچّه ها بخواهید یک بار متن درس را به صورت کامل و با دقّت مطالعه کنند. ۳ کاربرگ سؤالات مربوط به درس را بین دانش آموزان توزیع کنید و فرصت بدهید به صورت انفرادی به سؤالات پاسخ بدهند. ۴ حالا از همان نمونه سؤال در اختیار گروه بگذارید تا اعضای گروه، دربارهٔ پاسخ سؤالات گفت وگو کنند، به توافق برسند و برگه را پاسخ بدهند. ۵ پاسخ ها را در کلاس مرور کنید تا دانش آموزان جلوی سؤالاتی که نادرست پاسخ گفته اند؛ علامت بگذارند و […]

درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

آموزش درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان روش تدریس پیشنهادی:قضاوت عملکرد، ایفای نقش به شیوهٔ پانتومیم روش تدریس قضاوت عملکرد ۱ از دانش آموزان بخواهید کتاب های فارسی خوانداری و نوشتاری را روی میز بگذارند. ۲ از آنها بخواهید شکل و نمای ظاهری کتا بها را به دقّت بررسی کنند. ۳ حالا برگه هایی را که از قبل آماده کرده اید میان بچّه ها توزیع کنید و از آنها بخواهید به سؤالات به صورت انفرادی پاسخ دهند. معیارها و خواسته های خود را در جهت انجام این تکلیف، به وضوح و شفّاف بیان نمایید. مثال: برای پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه وقت دارید. حتماً سؤالات را با مداد مشکی پاسخ بدهید. ملاک قضاوت شما در پاسخ گویی به سؤالات، کتاب […]

درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

آموزش درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس روش تدریس پیشنهادی: روشن سازی طرز تلقی، بحث گروهی، اعضای گروه روش تدریس روشن سازی طرز تلقی طرز تلقی ها جنبهٔ مهمی از یادگیری بر پایهٔ عواطف و احساسات و آزادی بیان اجتماعی هستند. این روش دانش آموزان را قادر می سازد که بفهمند آیا طرز تلقی ها و نگرش هایشان بر یک پایهٔ محکم از حقایق و منطق استوار هست یا نه؟ ۱ روی برگهٔ A5 یک جملهٔ زیبا در خصوص مفهوم انتظار، یا شخصیّت حضرت مهدی عج و یا فرج ایشان بنویسید. ۲ برگه ها را میان دانش آموزان تقسیم کنید و از آنها بخواهید به صورت انفرادی نظر خود را بسیار کوتاه دربارهٔ آن جمله بنویسند، یا اینکه جمله را […]

درس هشتم فارسی سوم ابتدایی پیراهن بهشتی

درس هشتم فارسی سوم ابتدایی پیراهن بهشتی

آموزش درس هشتم فارسی سوم ابتدایی پیراهن بهشتی روش تدریس پیشنهادی:پیش سازمان دهنده، روشن سازی طرز تلقّی روش تدریس پیش سازمان دهنده مرحلۀ اوّل: قبل از شروع تدریس ابتدا مفاهیم کلی و اطّلاعات جامعی دربارهٔ شخصیّت حضرت فاطمه (س)به صورت خلاصه به دانش آموزان ارائه دهید. مرحلۀ دوم: سپس به بیان مطالب جزئی که در واقع مفهوم اصلی درس هستند (داستان پیراهن بهشتی) بپردازید. با این الگو شما از پیش سازمان دهنده ها بهره برده اید. در بیان مفاهیم درس می توانید از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفت وگو و یا نمایش فیلم و قصّه گویی استفاده کنید. پیشنهاد می شود به هنگام شروع تدریس برای ایجاد انگیزه بیشتر، به صورت نمادین یک رفتار ارزشی از خود نشان […]

درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

آموزش درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک روش تدریس پیشنهادی:ایفای نقش، قصه گویی، نمایشی روش تدریس ایفای نقش این روش برای تجسّم عینی داستان متن درس مناسب است. از ویژگی های ممتاز این روش ارتباط عاطفی مشاهده کنندگان با ایفاگران نقش، ایجاد حس مشترک و درک سادهٔ محتوا است. در این روش فرایندی، تعدادی از دانش آموزان برای اجرای نقش، فراخوانده می شوند. مرحلۀ اوّل: انتخاب بازیگران برای ترغیب دان شآموزان نمایش را معرّفی کنید و متن آن را شرح دهید و گروه نمایش را تشکیل دهید. مرحلۀ دوم: آماده ساز ی به گروه نمایش فرصت دهید با هم تمرین کنند و آمادهٔ کار شوند. مرحلۀ سوم: بیان اهداف برای دانش آموزان تا زمانی که بچّه های گروه نمایش آماده […]

1 2 3