تمام مطالب دسته بندی: علوم سوم
درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

هدف های پیامد محور درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱) در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه ملاک « پخش شدن در همه فضای ظرف»مواد گازی را تشخیص دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند. ٢ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود  بتوانند مواد را در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی کنند. ٣ اثر گرم کردن و سرد کردن را بر نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته بررسی کنند. [Stellar_video_player id=”16″] دانستنی ها درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱) در عمومی ترین دسته بندی مواد به سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی شده […]

درس ۷ علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام

درس ۷ علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام

درس ۷ علوم سوم ابتدایی نور و مشاهده اجسام در یک نگاه در این درس دانش آموز باید ایده ها و مفاهیم مرتبط با بازتاب نور و مشاهده اجسام را بفهمد. آنان باید به انجام فعالیت فردی، گروهی و جمعی درباره بازتاب نور از روی سطوح اجسام صیقلی و براق مانند آینه یا کاغذ آلومینیومی بپردازند و تفاوت آن را با بازتاب از روی اجسام غیرصیقلی در عمل تجربه و مشاهده کنند. در این درس دانش آموزان، می فهمند برای دیدن اجسام وجود منبع نور، برخورد نور به اجسام (تابش) و بازتاب از روی آن لازم است. وقتی نوربازتاب یافته از روی سطح اجسام وارد چشم ما شود، ما قادر به دیدن اجسام خواهیم بود. دانش آموز در قالب طراحی […]

درس ۶ علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آب

درس ۶ علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آب

هدف های پیامد محور درس ۶ علوم سوم ابتدایی زندگی ما و آب در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ با استفاده از منابع و ابزار دربارهٔ پرسش ها و مفاهیم اطلاعات جمع آوری کرده و گزارش کنند، اما در گزارش تنظیم شده، هماهنگی لازم بین مسئله، موضوع و منابع و ابزار وجود ندارد. ۲ برای پاسخ به پرسش ها و موضوع مورد مطالعه، چند منبع را شناسایی کرده و ابزار متناسب با منابع را تهیه کرده و گزارشی که بیانگر پاسخ های مستند به پرسش هایمورد نظر را تنظیم می کند و در گزارش تنظیم شده، هماهنگی بین ابزار و منابع وجود دارد. ۴ برای پاسخ به پرسش ها و موضوع درس، منابع متعددی را […]

درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده

درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده

درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده در یک نگاه در این درس تلاش شده دانش آموزان با یکی دیگر از تأثیرات فناوری و زندگی بشر یعنی روش های نگهداری مواد غذایی آشنا شده، مسیر تغییر و تکامل آن را در طول تاریخ بشناسد و با برقراری ارتباط بین امکانات گذشته و حال، آینده را پیش بینی کنند و برای حل مسائل آن، راه حل پیشنهاد نمایند . دانش آموزان در فرایند این درس می توانند آنچه را که در مورد فناوری روش های نگهداری مواد غذایی فرا گرفته اند به سایر فناوری های مورد استفاده در زندگی تعمیم دهند. هدف های پیامد محور درس ۱۴ علوم سوم ابتدایی از گذشته تا آینده در پایان این درس انتظار می […]

درس ۱۳ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود

درس ۱۳ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود

درس ۱۳ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود در یک نگاه در ادامه درس قبل، دانش آموزان در این درس با برخی ویژگی های مهم خزندگان، پرندگان و پستانداران آشنا می شوند. ویژگی های خزندگان و پرندگان به صورت مقایسه ای با هم ارائه شده اند. این ویژگی ها شامل اندام تنفسی و حرکت، دفاع در برابر دشمن، پوشش بدن و نحوه تولید مثل و مراقبت از فرزندان است. دانش آموزان با ویژگی های گفته شده در پستانداران نیز آشنا می شوند. آنان درباره زندگی پستانداران، محل زندگی خود و نقش مفید مارها اطلاعات جمع آوری می کنند؛ ستون مهره های یک ماهی را مشاهده می کنند و می آموزند که پنج گروه جانوران درس های هر کدام جای خود […]

درس ۱۲ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود۱

درس ۱۲ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود۱

درس ۱۲ علوم سوم ابتدایی هر کدام جای خود۱ در یک نگاه عنوان«هر کدام جای خود » برای این درس به علت های زیر انتخاب شده است که: ۱ معمولاً هر جاندار در زیستگاه طبیعی مشخصی زندگی می کند. ۲ در این درس به طبقه بندی علمی جانوران مهره دار و ویژگی های مهم گروه های اصلی آنها پرداخته شده است. دانش آموزان در سال های گذشته با برخی ویژگی های جانوران و اینکه چگونه حرکت می کنند؛ چه غذاهایی می خورند؛ چگونه رشد می کنند ؛ چگونه از بچه هایشان نگهداری می کنند؛ آشنا شدند. در این درس دانش آموزان جانوران را براساس محل زندگیشان طبقه بندی می کنند؛ آنان بامهم ترین ویژگی های دو گروه جانوران مهره دار یعنی […]

درس ۱۱علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید

درس ۱۱علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید

درس ۱۱علوم سوم ابتدایی بکارید و ببینید در یک نگاه دانش آموزان در سال اول با قسمت های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنایی پیدا کردند. در سال گذشته نیز با استفاده های مختلف از دانه ها و به ویژه دانه های غذایی آشنا شدند. بخش های تشکیل دهنده یک دانه را آموختند و با انجام فعالیت، چرخه زندگی یک دانه را به خوبی شناختند. همچنین آنها یادگرفتند که گیاهان به جز از طریق دانه می توانند با قلمه زدن نیز تکثیر شوند. در این درس دانش آموزان ضمن انجام فعالیت هایی با انواع ریشه ها، ساقه ها، برگ ها، گل ها و دانه ها آشنا می شوند. به تفاوت بین گیاهان دانه دار پی می برند. با برخی بخش های […]

درس ۱۰ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا ۲

درس ۱۰ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا ۲

درس ۱۰ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا ۲ در یک نگاه در این درس دانش آموزان از طریق انجام دادن فعالیت ها و آزمایش ها نیروهایی که بدون تماس به جسمی به آن اعمال می شود را مشاهده و تجربه می کنند مثل نیروی بین دو آهنربا (کشیدن و هل دادن یک آهنربا توسط آهنربای دیگر) و نیروی کشش زمین که به همه اجسام وارد می شود. در انتها دانش آموزان از طریق تجربه کردن پی می برند اگر نیروی کافی برای بلند کردن اجسام سنگین نباشد می توانند به کمک یک میله و تکیه گاه (اهرم) به راحتی آنها را جابه جا کنند. هدف های پیامد محور درس ۱۰ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا ۲ در پایان این […]

درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا در یک نگاه در این درس دانش آموزان با انجام دادن بازی ها و کارهای مختلف و همچنین فعالیت هایی مشاهده و تجربه می کنند که برای به حرکت درآوردن اجسام باید آنها را هل بدهند یا بکشند وقتی جسمی را هل می دهند یا می کشند به آن نیرو وارد کرده اند. دانش آموزان پی می برند که نیرو همه جا و در انجام تمام کارها حضور دارد آنها با انجام آزمایش هایی اثرهای نیرو، مثل نیرو سبب متوقف کردن اجسام متحرک و تغییر جهت دادن حرکت اجسام متحرک و تغییر شکل اجسام می شود را نیز مشاهده می کنند. هدف های پیامد محور درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه […]

درس ۸ علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم

درس ۸ علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم

هدف های پیامد محور درس ۸ علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ راه های هدر رفتن آب از لوله های انتقال آب را شناسایی کنند. تا بتوانند درادامه کار از تجارب و اطلاعات هم دیگر استفاده کنند. ۲ با استفاده مناسب از وسایل پیرامونی و ابزار ساده از هدر رفتن آب در نمونه های ارائه شده در کلاس جلوگیری کنند. ۳ تعدادی از دانش آموزان بتوانند راه حلی برای کم شدن یا جلوگیری از هدر رفتن آب در یک نمونه ساده و دست ساز را به صورت عملی نشان دهند. فعالیت های یادگیری درس ۸ علوم سوم ابتدایی جست وجو کنیم و بسازیم قبل از آموزش درس ۸ علوم […]

1 2