تمام مطالب دسته بندی: علوم دوم
سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

درس  اول علوم دوم ۱ – برای اینکه محیط اطراف را بهتر بشناسیم چه باید کنیم ؟ باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم . مشاهده = نگاه کردن ۲ – حواس پنجگانه را نام ببرید؟ چشایی ) مزه کردن  – لامسه ) لمس کردن  – بویایی ) بو کردن  – بینایی ) دیدن  – شنوایی ) شنیدن درس دوم علوم دوم ۱ – انسان چگونه هوا را آلوده می کند ؟ با استفاده زیاد از ماشین – با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی – با ساختن کارخانه ها نزدیک شهرها ۲ – چگونه می توانیم هوایی سالم داشته باشیم ؟ کارخانه ها را از شهرها دور بسازیم – برای رفت و آمد از وسایل حمل و نقل […]

نکات کلیدي درس علوم پایه دوم ابتدایی

نکات کلیدي درس علوم پایه دوم ابتدایی

فصل اول زنگ علوم – یکی از راههایی که ما می توانیم درباره ي دنیاي اطرافمان اطلاعات جمع کنیم ، مشاهده کردن است . – مشاهده یعنی ما از همه ي حس هاي خود درست استفاده کنیم . مثلا با دقت نگاه کنیم و گوش کنیم . – خداوند به ما انسان ها پنج حس بخشیده که عبارتند از : بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی ، لامسه (بساوایی) – براي اینکه چیزهایی که مشاهده می کنیم در خاطرمان بماند و فراموش نکنیم باید مشاهداتمان را یادداشت کنیم . – یادداشت کردن باعث می شود ما آن چه را که مشاهده کرده ایم دقیق بیان کنیم . – در هنگام مشاهده به این نکته دقت کنیم که بوییدن و […]

درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم

درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم در یک نگاه در این درس دانش آموز با آوردن موادّ قابل دسترس در محیط خود برای تهیّهٔ موادّ خوردنی جشن، آنها را فهرست و دسته بندی می کند و با توجّه به ملاک هایی که می آموزد، مواد را به دو گروه جامد و مایع طبقه بندی کرده و گزارش می دهد. در فعّالیّت های روزمره از آموخته های خود در رابطه با تغییر شکل مواد بر اثر گرفتن گرما یا از دست دادن گرما، آگاهانه استفاده می کند و تجربیات خود را به طور عملی نشان می دهد. اهداف/ پیامدها درس دوازدهم علوم دوم ابتدایی برای جشن آماده شویم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: […]

درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن

درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن در یک نگاه در این درس دانش آموزان با همان ترکیب گروه قبلی خود، درباره نگهداری باقی مانده های مواد غذایی و پاکیزگی محیط خود تصمیم گیری می کنند. با انجام فعّالیّت هایی اثر آب بر مواد و همچنین اثر مواد بر هم را تجربه کرده و با جداسازی مواد دور ریختنی با نقش خود در حفظ محیط زیست آشنا می شوند. آنان همچنین آموخته های خود را با ساخت وسیله، طرّاحی آزمایش و به کارگیری آنها در کلاس و خارج از مدرسه نشان می دهند. اهداف/ پیامدها درس سیزدهم علوم دوم ابتدایی بعد از جشن در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ سطح تأثیر آب بر مواد […]

درس یازدهم علوم دوم ابتدایی من رشد می کنم

درس یازدهم علوم دوم ابتدایی من رشد می کنم

درس یازدهم علوم دوم ابتدایی من رشد می کنم در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با کارهایی که برای سالم ماندن و رشد کردن لازم است، آشنا شده اند. در این درس آنان دوره های زندگی را که انسان در طول عمر خود پشت سر می گذارد، مرور و دوره ای را که خود در آن قرار دارند، مشخص می کنند. با جمع آوری اطلاعات و تغییرات بدنی؛ توانایی های خود را با وقتی که کوچک تر بودند، مقایسه می کنند؛ قدو وزن خود را اندازه گیری می کنند و با زمان تولد خود مقایسه می کنند؛ دندان های خود را مشاهده و دندان های شیری و همیشگی را می شمارند دربارهٔ منبع غذاهایی که برای رشد ما […]

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها

درس دهم علوم دوم ابتدایی درون آشیانه ها در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با غذاهای جانوران و رشد آنها آشنا شدند. در این درس آنان دربارهٔ نیاز جانوران به محلی برای زندگی، لانه سازی آنها و کارهایی که برای مراقبت از فرزندانشان انجام می دهند، گفتگو و اطلاعات جمع آوری می کنند. به طور گروهی برای مورچه ها یک لانهٔ موقت می سازند و لانه سازی آنها را مشاهده می کنند. دربارهٔ چگونگی ارتباط جانداران مثل اینکه خرگوش غذای عقاب است، اطلاعات جمع آوری می کنند. ضمن گفتگو با یکدیگر راه هایی را برای کمک به سالم ماندن و رشد بچه های جانوران پیشنهاد می کنند. مراحل زندگی چند جانور را مقایسه و دربارهٔ شباهت ها و […]

درس نه علوم دوم ابتدایی سرگذشت دانه

درس نه علوم دوم ابتدایی سرگذشت دانه

درس نه علوم دوم ابتدایی سرگذشت دانه در یک نگاه دانش آموزان در سال گذشته با قسمت های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنا شدند. در این درس آنان دانه های مختلف محل زندگی خود را جمع آوری، مشاهده، توصیف و دسته بندی می کنند. آنان باید دربارهٔ استفاده های مختلف از دانه ها و به ویژه دانه هایی که غذای ما را تشکیل می دهند، اطلاعات جمع آوری و گزارش کنند؛ بخش های تشکیل دهندهٔ یک دانه را با خیس کردن دانهٔ نخود و لوبیا مشاهده و توصیف کنند؛ با رویاندن دانه ها رشد گیاه را مشاهده و میزان رشد قسمت های مختلف گیاه را اندازه گیری کنند و به این ترتیب با چرخهٔ زندگی یک گیاه دانه دار […]

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم

درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم در یک نگاه دانش آموزان پس از آشنایی اولیه با ابزارهای گوناگون و استفاده مناسب از آنها نسبت به ساخت کاردستی های متنوع، اقدامخواهند نمود این ابزارها را به کار گرفته و فواید استفاده از فناوری را تجربه و باور می کنند. اهداف/ پیامدها درس هشت علوم دوم ابتدایی بسازیم و لذّت ببریم در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ بتوانند برای ساختن نمونه ای از یک چیز تصمیم بگیرند. خواه ابتدا شیئی را ببینند و بعد به دنبال مواد لازم بگردند و خواه ابتدا ماده ای را ببینند و شباهت بین آن و شیئی را بیابند و تصمیم به ساخت بگیرند. دانستنی ها درس هشت علوم دوم […]

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود

درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود در یک نگاه در این درس، دانش آموزان یاد می گیرند، بدون سوخت ها (نفت گاز بنزین گازوئیل و …) وسایل نقلیه نمی توانند حرکت کنند، پخت وپز انجام نمی گیرد و گرم شدن خانه ها، مدرسه ها و محل کارها با مشکل روبرو خواهد شد. آنها پیشنهادهایی برای جلوگیری از تمام شدن سوخت ها و آلودگی هوا می دهند. همچنین حس مسئولیت در قبال استفادهٔ درست از سوخت ها و حفظ آن برای آینده در دانش آموزان تقویت می شود. اهداف/ پیامدها درس هفت علوم دوم ابتدایی اگر تمام شود در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ۱ فهرستی از کاربرد سوخت ها تهیه و راه حل های […]

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن در یک نگاه بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط از طریق صدا و نور به ما می رسد. ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف خود آگاهی کسب می کنیم یا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. امروزه، برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات به وسیلهٔ نور و صدا اساس بسیاری از فناوری های نوین است. تلفن ثابت، تلفن همراه، رادیو، تلویزیون، فاکس، رایانه و … از جمله وسایلی هستند که ما به طور روزمره در زندگی مان از آنها استفاده می کنیم. این وسائل براساس و یژگی های نور و صدا، طراحی شده اند. در این درس دانش آموزان در قالب انجام بازی […]

1 2