سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس ۸

0 163

سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس ۸

سوخت های فسیلی از مهمترین منابع مصرف انرژی در دنیا هستند.

سوخت های فسیلی از منابع تجدید نشدنی هستند. مییلیون ها سال طول می کشد تا سوختهای فسیلی در اعماق زمین تشکیل شوند.

سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد.

در ایران نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شده است ودانشمندان ومتخصصان ایرانی در حال راه اندازی این نیروگاه برای تولید برق هستند.

۱ به کدام انرژی غیرقابل تجدید می گویند؟
به منابعی مانند سوخت های فسیلی که با استخراج تمام می شود منابع غیرقابل تجدید می گویند.

۲ چرا امروزه تلاش می کنند تا انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند؟
زیرااین سوخت دراعماق زمین وجود دارند ومیلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند.

 ۳ به چه انرژی، انرژی های نو(قابل تجدید) می گویند؟
آن دسته ازمنابع انرژی که تمام نمی شوند وهمواره می توان ازآن استفاده کرد مانند انرژی خورشید،
باد وسوخت هیدروژنه + زمین گرمایی.

۴ چه تفاوتی بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی وجوددارد؟
انرژی های نو برخلاف سوخت های فسیلی محیط زیست را آلوده نمی کند. اما حمل ونقل نفت وگاز موجب آلودگی محیط می شود و سوزاندن آنها نیزهوا را آلوده می کند.

۵ درکشورما از انرژی خورشید چه استفاده هایی می توان کرد؟
از این انرژی می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا ازآن انرژی الکتریکی بدست آورد.

 ۶ ازانرژی باد درچه جاهایی وبرای چه منظوری می توان استفاده کرد؟
ازانرژی باد می توان در جاهایی که در بیشتراوقات سال باد می وزد به خوبی برای به حرکت درآوردن توربین ها و تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد.

۷ انرژی هسته ای چگونه بوجود می آید؟
انرژی هسته ای ازشکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانیوم بوجود می آید.

 

۸ آیا انرژی اتمی قابل تجدیداست یا خیر؟ چرا ؟

غیرقابل تجدید است چون روزی معادن آن تمام می شود.

۹ تفاوت مهم انرژی هسته ای با سایرانرژی ها درچیست؟
این است که انرژی هسته ای انرژی بسیارزیادی تولید می کند. مثلا یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن ۱۲۱۱۱ بشکه نفت انرژی تولید می کند. قابل تجدید نیست وآلایندگی بسیاربالایی دارد.

۱۰ چگونه می توانیم درمصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی کنیم؟
۱ شعله بخاری را زیاد نکنیم.
۲- زمان استفاده ازبخاری درب وپنجره را باز نگذاریم .
۳ درصورت داشتن شومینه استفاده نکنیم.
۴ -زمانی که هوا سردتر است درمنزل لباس گرم بپوشیم.

۱۱ چند مورد صرفه جویی در مصرف برق را بیان کنید؟
۱- خاموش کردن لامپ های اضافی.
۲ استفاده ازلامپ های کم مصرف.
۳- کمتراستفاده کردن از وسایل برقی.
۴ …..

۱۲ برچسب انرژی برروی وسایل برقی نشان دهنده چیست؟
برچسب انرژی ۷ رنگ دارد. دروسیله برقی نشان دهنده میزان مصرف انرژی آن وسیله می باشد.
نزدیک تر باشد آن وسیله انرژی کمتری مصرف می کند.
(A) هرچه به رنگ سبز پر رنگ و کارایی بیشتری دارد.
۱۳ دراستان…………. معادن اورانیوم وجود دارد .
(یزد)
۱۴ نیروگاه اتمی……………در حال راه اندازی برای تولید برق است.
(بوشهر)
۱۵ درزمان مصرف برق ، به ساعت ۷ تا ۱۱ شب……………می گویند.
(ساعت پیک یا اوج بار)
۱۶ سه شهردرایران نام ببرید که انرژی های نو درآنها کاربرد دارد؟ و نوع کاربردش را نیزبنویسید؟
حمام خورشیدی دریزد – نیروگاه بادی درمنجیل – نیروگاه خورشیدی درشیراز.

فایل PDFمطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس ۸

سوالات مطالعات درس 8

[alert type=”info”]جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس ۸.[/alert]

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.