تمام مطالب دسته بندی: ریاضی چهارم
وسایل مورد نیاز در ریاضی چهارم ابتدایی

وسایل مورد نیاز در ریاضی چهارم ابتدایی

🌸فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی طلق،کاغذرنگی،چینه،چوب خط،اسکناس ها و سکه های آموزشی،چرتکه،جدول ارزش مکانی، مکعب های کوئیزنر،درب های نوشابه یا تیله برای نمایش الگوها،چوب کبریت یا نی برای نمایش الگوها، کش مو یا حلقه های دور درب نوشابه ها برای الگوی صفحه ی ۱۱،مقوا یا هر وسیله ی دیگری برای ساخت ماشین ورودی و خروجی، آهن ربا برای ساخت الگوها و چسباندن روی تخته برای تفهیم بیشتر،کارت اعداد،ساعت آموزشی 🌸فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی خط کشی بزرگ تهیه شده از مقوا برای چسباندن به تخته،مقوا،طلق،کاغذرنگی،بطری های نوشابه و مایع رنگی مثل شربت یا جوهر در آب برای نمایش جمع و تفریق کسرها، ماژیک،نوار کسری،کیک یا سیب یا هر خوراکی برای نمایش کسرها 🌸فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی کاغذ شطرنجی،چینه،چوب خط،درب […]

فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی

فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی

آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی واژه ی آمار به معنی حالت، وضعیت یا موقعیت است؛ احتمال هم به معنی شانس وقوع یا اتفاق افتادن یک حادثه معنی می شود. برای بررسی آسان و سریع اطلاعات و تعیین کمترین و بیشترین تغییرات می توان از نمودار استفاده کرد. واژه ی نمودار به معنی نمایش نمادین است از نمودارها برای ساده کردن و راحت تر درک کردن موضوعات مختلف استفاده می شود. نمودارها انواع مخلف دارند ما در این جا با دو نوع نمودار ستونی و نمودار خط شکسته بیشتر آشنا می شویم. نمودار دو محور عمود بر هم است شامل یک محور عمودی و یک محور افقی است. روی محور افقی موضوع یا داده هایی که قرار است […]

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی

شکل های هندسی فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی خط از کنار هم قرار گرفتن بینهایت نقطه به وجود می آید. اگر دو خط یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند طوری که یک زاویه ی راست به وجود آورند می گوییم آن دو خط بر هم عمود هستند. به کمک گونیا می توانیم از یک نقطه ی خارج از یک خط: خطی عمود بر آن رسم کنیم. اگر وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر طوری باشد که فاصله ی آنها از هم در تمام نقاط مساوی بوده و هر چه آنها را ادامه دهیم در هیچ نقطه ای یکدیگر را قطع نکنند آن دو خط با هم موازی هستند. هرگاه خطی مورب دو خط موازی را قطع کند تمام زاویه […]

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی عدد مخلوط ترکیبی از یک عدد (واحد) کامل و یک عدد (مقدار) کسری است. بین دو عدد پشت سر هم مثل ۵ و ۴ بینهایت عدد قرار دارد؛ می توان محور را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم و اندازه های بسیار کوچکتری ایجاد کنیم. نمایش عدد مخلوط روی محور را مشاهده کردید اکنون به نمایش آن با شکل توجه کنید. مقایسه عددهای مخلوط فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی برای مقایسه ی عددهای مخلوط به روش های زیر عمل می کنیم: اگر عددهای کامل متفاوت باشند. هنگامی که واحد کامل یک عدد بزر گتر باشد، آن عدد مخلوط بزر گتر است. اگر واحدهای کامل با هم برابر باشند. کسرها […]

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

در این فصل با مفاهیم زیر بهتر آشنا می شویم:  زاویه و انواع آن (راست، تند، باز)  اندازه گیری زاویه  اندازه گیری زمان تعریف زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی از برخورد دو نی مخط یا دو پاره خط در یک نقطه ی مشترک زاویه به وجود می آید. به عبارت دیگر وقتی دو نیم خط یا دو پار هخط در یک نقطه به هم برخورد می کنند زاویه ایجاد می شود که به آن نقطه ی برخورد رأس و به آن دو نیم خط یا دو پاره خط ضلع زاویه می گویند. انواع زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی زاویه ی راست که با گونیا رسم می شود و به آن زاویه ی قائمه نیز می گویند.  زاویه ی […]

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم در بخش اول این فصل راهبردهای الگوسازی و رسم جدول نظام دار یادآوری می شود؛ و نیز به خاصیت جابجایی در ضرب اشاره ی دوباره ای می گردد. حذف حالت های نامطلوب  حذف حالت های نامطلوب را می توان در پیدا کردن خارج قسمت یک تقسیم و نیز دریافتن گزینه ی درست در سوالات چند گزینه ای به کار برد. ضرب فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب را می توان به سه روش آموزش داد: فرآیندی تکنیکی مساحتی الف_ فرآیندی در واقع همان حالت گسترده نویسی می باشد که این روش را نیز به دو حالت می توان آموخت هر دو عدد یعنی هم عدد اول و هم عدد دوم را گسترده […]

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی

در این فصل دانش آموز با مفهوم کسر به کمک شکل و محور آشنا می شود؛ اگرچه سال گذشته تا حدودی با این مفاهیم روبرو شده ولی در کلاس چهارم مفاهیم کامل تر و گسترده تر آموزش داده می شود. در پایان این مبحث دانش آموز باید مفهوم واحد و اهمیت آن در کسر، کسرهای کوچکتر از واحد، کسر مساوی واحد، کسر مساوی صفر، مقایسه ی کسرها، کسرهای مساوی، عدد مخلوط و کسر بزرگتر از واحد، جمع و تفریق کسرها با مخرج برابر و مخرج نابرابر، ضرب عدد در کسر، انجام محاسبات عبارتهای کسری شناخت کافی پیدا کند. مفهوم کسر فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی وقتی یک شکل واحد را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم و تعدادی از […]

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

هدف کلی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با رقم، اعداد یک رقمی و دو رقمی اهداف جزئی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی از دانش آموزان انتظار می رود : الف: با مفهوم رقم آشنا شوند. ب: با انواع عددهای یک رقمی و دورقمی آشنا شوند. ج: با چگونگی شمارش رقم های یک عدد آشنا شوند. د: آشنایی با خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی و دورقمی (تا ۹۹) ذ: آشنایی با جدول ارزش مکانی اعداد ارائه ی درس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی شکل گیری مفهوم و تشخیص تعداد رقم های یک عدد را می توان با استفاده از الگوی تدریس ساخت گراییE5 آموزش داد وقتی به اعداد یا شکل ها در ریاضی نگاه میکنیم متوجه می شویم که […]