تمام مطالب دسته بندی: ریاضی پنجم
جمع و تفریق عددهای مرکب ریاضی پنجم

جمع و تفریق عددهای مرکب ریاضی پنجم

فصل اول عدد نویسی و الگوها ریاضی پنجم ابتدایی مقدمه اعداد مرکب تعریف خاصی مختص به خود را دارند ولی در این قسمت منظور از اعداد مرکب بیان ساعت ، وزن و اندازه براساس واحد های مختلف می باشد. در ابتدا توصیه می گردد بدون مراجعه به کتاب، موارد زیر برای دانش آموزان مطرح گردد تا آمادگی بیشتری جهت دریافت مطالب را داشته باشند. گام اول: مرور و یادآوری اطلاعات سالهای قبلی: هر شبانه روز برابر ۲۴ ساعت                ۲۴ ساعت = ۱ شبانه روز هر ساعت برابر۶۰ دقیقه                      ۶۰  دقیقه = ۱ ساعت هر دقیقه برابر ۶۰ ثانیه            […]

جمع و تفریق فرآیندی دو عدد دو رقمی ریاضی پنجم

جمع و تفریق فرآیندی دو عدد دو رقمی ریاضی پنجم

مقدمه جمع و تفریق فرآیندی دو عدد دو رقمی با تغییر کتب درسی مبحث جدیدی در ریاضیات وارد شد به نام جمع و تفریق فرآیندی که زیربنای آن از پایه ی دوم ابتدایی و فصل دوم کتاب ریاضی پنجم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی) پایه ریزی می شود. بر خلاف سالهای گذشته که در مبحث جمع و تفریق با انتقال، خیلی سریع به ارائه ی تکنیک می پرداختیم، در جمع و تفریق فرآیندی نیازی به ارائه ی تکنیک انتقال از دهگان به یکان در تفریق و یا باالعکس در جمع نیست. به جای انتقال می توان با روشهای مختلف در جمع و تفریق فرآیندی به جواب رسید. با استفاده از: وسایل، انگشت، چوب خط، محور، شکل، به صورت ذهنی […]

مقایسه کسرها

مقایسه کسرها

مقایسه کسرها برای مقایسه کسرها، نکته ی اول این است که دانش آموز با انواع کسرها آشنا باشد. انواع کسرها  ۱- کسرهای مساوی صفر: کسرهایی که صورتشان صفر باشد. ۲ -کسرهای کوچکتر از واحد : کسرهایی که صورتشان از مخرجشان کوچکتر باشد. ۳ – کسرهای برابر واحد (مساوی یک):کسرهایی که صورت و مخرج آنها برابر باشد ۴ – کسرهای بزرگتر از واحد : کسرهایی که صورتشان از مخرجشان بزرگتر باشد. نکته ۱– در بالا کسرها از کوچک به بزرگ مرتب شده اند. به این معنی که همه ی کسرهای مساوی  صفر از همه ی کسرهای کوچکتر از واحد، مساوی واحد و بزرگتر از واحد کوچکتر هستند. کسرهای کوچکتر از واحد از کسرهای مساوی صفر بزرگتر، و از کسرهای برابر واحد […]

نحوه ی نوشتن یک یا چند کسر بین دو کسر

نحوه ی نوشتن یک یا چند کسر بین دو کسر

  نحوه ی نوشتن یک یا چند کسر بین دو کسر برای نوشتن یک یا چند کسر بین دو کسر ریاضی  لازم است که دانش آموز مهارت لازم را در انجام روش های مختلف مقایسه کسرها و همچنین نوشتن کسرهای مساوی با یک کسر را به دست آورده باشد. بین دو کسر بی شمار کسر وجود دارد. در زیر روش های مختلف نوشتن یک یا چند کسر بین دو کسر را با ارائه مثال هایی مورد بررسی قرار می دهیم: ۱- هم مخرج کردن معمول ترین روش نوشتن کسر بین دو کسر، گرفتن مخرج مشترک برای دو کسر ارائه شده است. مثال: یک کسر بین کسرهای۳/۷ و ۵/۸ بنویسید؟ البته گاهی کسرهای داده شده به صورتی هستند که بعد از […]

نکات ریاضی پنجم ابتدایی

نکات ریاضی پنجم ابتدایی

یادمان باشد شب امتحان وقت درس خواندن نیست. یک مرور ساده، یک شام خوشمزه ، مسواک و یک خواب راحت. پیش به سوی موفقیت… فصل  ۱ کسر های متعارفی ریاضی پنجم ابتدایی – برای نمایش یک کسر روی شکل، قسمت هایی که تقسیم نشده است را کامل کنید. – برای تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط صورت را بر مخرج تقسیم کنید. – برای تبدیل عدد مخلوط به کسر قسمت صحیح را در مخرج ضرب و حاصل را با صورت جمع کنید.عدد به دست آمده را در صورت کسر بنویسید.مخرج کسر همان مخرج عدد مخلوط است. – برای نمایش یک کسر یا عدد مخلوط به صورت شکل، ابتدا برای خودتان یک واحد در نظر بگیرید .سپس با […]

فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها

فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها

اهداف فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست آورد رابطه بدست آوردن قرینه یک شکل با دوران ۱۸۰ درجه ای را درک کرده و به کمک آن یک شکل را بذست می آورد مفهوم مرکز تقارن یک شکل را درک می کند شکل های دارای مرکز تفارن را تشخیص می دهد مبحث اول: تقارن محوری ریاضی پنجم انواع تقارن: ۱_ تقارن محوری ۲_ تقارن مرکزی ۳_ تقارن چرخشی اولویت کتاب ریاضی پنجم وششم دبستان بر روی تقارن محوری و مرکزی بوده و این مباحث باید برای دانش آموزان در کلاس درسی مطرح گردد و در برخی منابع ، تقارن نوع سومی به نام تقارن چرخشی نیز بیان شده که […]

فصل هفتم آمار و احتمال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

فصل هفتم آمار و احتمال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل هفتم اندازه گیری کتاب ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل سه درس است. در درس اوّل روش های جمع آوری داده ها (مشاهده کردن، پرسیدن، استفاده از پرسشنامه، مراجعه به کتاب ها یا سایت ها و اندازه گیری) و روش های نمایش داده ها (جدول داده ها، نمودار ستونی، نمودار تصویری، نمودار خط شکسته و نمودار دایره ای) به کمک مثال های مختلف مرور شده اند در مواردی هم به مصادیق استفاده از یک مورد به طور مستقیم پرداخته شده است. در درس دوم مفهوم میانگین یا متوسط داده ها معرفی شده است و بازنمایی های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است؛ همچنین دو روش برای محاسبه میانگین در این درس پیشنهاد شده است. در […]

فصل ششم اندازه گیری کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

فصل ششم اندازه گیری کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل ششم اندازه گیری ریاضی پنجم ابتدایی این فصل، شامل ۴ درس است. در درس اوّل مساحت لوزی و ذوزنقه در قالب فعالیت معرفی خواهد شد، درس دوم به اندازه گیری محیط دایره اختصاص یافته و ضمن آن عدد π به دانش آموزان معرفی می شود. درس سوم به معرفی حجم اختصاص داده شده است. در این درس مفاهیم بقای حجم، ضرورت نیاز به واحد دقیق برای اندازه گیری حجم اجسام و در نهایت دستور محاسبه حجم مکعب مستطیل ارائه می شود و از دانش آموز انتظار می رود حجم شکل های ترکیبی را نیز بتواند محاسبه کند. درس پایانی این فصل به مفهوم گنجایش پرداخته و در واقع جمع بندی از مفاهیم مربوط به گنجایش که […]

فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل ٤ درس است. آشنایی با اعداد اعشاری، جمع، تفریق و ضرب اعداد اعشاری دانش آموزان در کلاس چهارم با اعداد اعشاری تا مرتبۀ دهم آشنا شده اند. در درس اوّل با یادآوری عدد مخلوط و اعشاری، شناخت آنها تا مرتبۀ هزارم توسعه می یابد. در سه درس بعدی عملیات جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری کار می شود. دانش آموزان ضمن آشنایی با طرق مختلف جمع و تفریق به ضرورت توجه به ارزش مکانی در عملیات واقف می شوند و در درس آخر با ضرب اعداد اعشاری درهم و ضرب اعداد اعشاری در ١٠ و ١٠٠ و … آشنا می شوند. ارتباط اعداد اعشاری و زندگی […]

فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها کتاب ریاضی پنجم  ابتدایی

فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. درس اول، با یادآوری مفهوم خط تقارن و تقارن خطی شروع می شود و در ادامه این مفهوم با توجه بیشتری نسبت به سال های قبل مورد بررسی قرار می گیرد. درس دوم به مفهوم تقارن مرکزی و مرکز تقارن می پردازد. اگرچه در سال های قبل نمونه هایی از این مطلب برای دانش آموزان در غالب مثال آمده است ولی برای اولین بار این مفهوم در این کتاب معرفی می شود. درس سوم به معرفی زاویه و نیمساز می پردازد. دانش آموزان با مفهوم زاویه و انواع آن به خوبی آشنایی دارند ولی مفهوم نیمساز برای اولین بار ارائه می شود. […]

1 2