مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

1

اهداف درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

ازدانش آموزان انتظار مي رود ، بتوانند:
پرسش هايي در باره صورت فلكي؛ منظومه شمسي؛ سياره ها؛ چگونگي ايجاد سال خورشيدي؛ چرخش سياره هاي ؛ جايگاه ماه نسبت به زمين-مهتاب و… طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدل سازي/ جمعآوري اطلاعات/ فكر كنيد/ گفت وگو) براي پاسخ به آنها استفاده مي كنند.
فاصله متفاوت ستارگان از زمين را درك كرده و فاصله سياره ها از خورشيد را با يكديگر مقايسه كنند، وبرخي از ويژگي هاي سياره هاي را با يكديگر مقايسه كرده وبه ويژگي مهم زمين كه تنها سياره قابل زندگي است پي ببرد.

نکات درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

صورت فلكي: از گذشته هاي دور، ستاره شناسان، ستارگان را به گروه هايي تقسيم بندي كرده اند
تا بيان موقعيت اجرام آسماني آسانتر انجام شود به اين گروههاي ستارگان، صورت هاي فلكي مي گوييم،
صورتهاي فلكي را به نام قهرمانان اساطيري، جانوران و اشيا نامگذاري كرده اند:
مانند دب اكبر (خرس بزرگ)، شكارچي و … .
كهكشان: مجموعهاي از ستاره ها و اجرام آسماني است و منظومه ي شمسي يكي از اين منظومه ي كهكشان راه شيري به شمار مي رود.
منظومه ي شمسي: از گروهي اجرام آسماني تشكيل شده كه به دور خورشيد حركت مي كنند.
اعضاي اصلي منظومه شمسي، ۸ جرم آسماني بزرگ هستند كه به آنها سياره مي گوييم.
معني سياره به معني آواره يا سرگردان است.
آنها را به اين دليل سياره مي ناميم كه برخلاف ستارگان كه ثابت به نظر مي رسند، در فضا در حال حركت اند.
نام سياره هاي منظومه شمسي از نزديكترين شان به خورشيد تا دورترين آنها به آن، به ترتيب عبارت است از:
عطارد، زهره، زمين،مريخ، مشتري، كيوان، اورانوس، نپتون.

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

فرق ستاره و سياره چيست؟

ستارگان از خود نور دارند، اما روشني سياره هاي انعكاس نور خورشيد يا ستارگان ديگر است.
سيارهه اي نسبت به خورشيد به مراتب كوچكترند.
سياره هاي در مسيري بيضي شكلي به نام مدار، به دور خورشيد مي چرخند.
جهت گردش تمام سياره هاي به دور خورشيد از غرب به شرق و برعكس جهت عقربه هاي ساعت است.
زمان لازم براي يك دور كامل گردش هر سياره به دور خورشيد يا حركت انتقالي آن سياره را يكسال آن سياره مي نامند.
سياره ضمن چرخش به دور خورشيد به دور خود نيز مي چرخد.
ستارگان، خورشيدهايي در فضا هستند كه از خود نور توليد مي كنند.
ستارگان بي شمارند و با چشم غيرمسلح در حدود ۳هزارتاي آنها را ميتوان ديد.
ستارگان ثابت نيستند، بلكه با سرعت در فضا در حال حركت اند. ستارگان اندازه هايي متفاوت دارند.

 آموزش درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

آمادگي از قبل:
براي اجراي برخي از فعاليت هاي اين فصل معلم بايد دانش آموزان را گروه بندي كرده و به هر يك از اعضاي گروه مسئوليتي واگذاركند.
در قسمت ديگر فعاليت هاي اين فصل دانش آموزان بايد به كمك خانواده آسمان شب را مشاهده كنند ،
اطلاعاتي بدستآورده و به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهند.
در صورت امكان زماني انتخاب شود كه دو هفته متوالي آسمان بدون ابر داشته باشيم.

شروع درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب :

در اين درس ابتدا يك موقعيت مثلا فعاليت شابلون هاي صورت هاي فلكي و شمع را براي شروع آموزش انتخاب مي كنيم.
از آنجا كه رويكرد اين درس، كاوشگري است، مي توان با دادن شابلون ها به دانش آموزان و دورنزديك كردن آنها به منبع نور فراگيران را در شرايطي قرار دهيم
كه ذهن آنان ايجاد سوال نمايد و سپس تدريس را آغاز مي كنيم.
در اين درس تاكيد بر كار گروهي، ايجاد همفكري و رفاقت در بين دانش آموزان مي باشد.
علاوه براين از طريق مشاركت دادن دانش آموزان در بحث گروهي يا انجام فعاليت نيز مي توان تدريس را شروع كرد.

صفحه ی ۵۹ درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

از دانش آموزان بخواهيد تا تصوير اين صفحه از كتاب را مشاهده كنند و سپس در گروه هاي خود در مورد برداشت خود از تصوير گفت وگو كنند.
شما مي توانيد با طرح پرسش هايي مانند: در كجا چنين منظره اي را ديده ايد؟ و … ، امكان رسيدن به هدف درس را بيشتر كنيد.
در فرايند آموزش اين درس با انجام فعاليتهاي كاوشگري، علاقه و پرسشگري دانش آموزان را درباره فضا تقويت كنيد.

صفحه ۶۴ و ۶۵ درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

در فكر كنيد
– ناهيد. براي اينكه به خورشيد نزديك تر است.
– زيرا از خود نوري ندارد و به دور خورشيد در حال چرخش است.
– به اين علت كه هم به خورشيد نزديك است، هم به زمين.
گفت وگو كنيد :چون نور خورشيد همه جا را روشن ميكند، نور ستارگان قابل مشاهده نيست.
فعاليت: اگر حياط مدرسه به اندازهي كافي بزرگ نبود. به جاي دايره از نيمدايره استفاده كنيد.
پاسخ پرسش متن درس: علت اين است كه سياره ها در مدار حركت مي كنند .

نمونه سوالات درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

برای دریافت نمونه سوالات درس هشتم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

برای دریافت کاربرگ های درس هشتم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی  می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ ها

1 دیدگاه
  1. زهرا می گوید

    ستاره را تعریف کنید و بزرگترین ستاره را نام ببرید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.