مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ششم فارسی اول ابتدایی ايران سرباز

0

اهداف درس ششم فارسی اول ابتدایی ايران سرباز

١ معرفی صدا و نشانهٔ (اي ي ی ) و (ز)
٢ تشخيص صدای (اي ي ی ای) و (ز) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با کشور ايران و علاقه مندی به آن
٥ آشنايی با اقوام ايرانی (لُر، ترک، کرد، عرب و …)
٦ آشنايی با نقشهٔ ايران
٧ آشنايی با رنگ های مختلف (سفيد، آبی، سرمه ای و…)
٨ آشنايی با رنگ های پرچم ايران
٩ تقويت روحيهٔ دفاع از ميهن اسلامی
١٠ آشنايی با نام درياهای شمال و جنوب کشور

آموزش درس ششم فارسی اول ابتدایی ايران سرباز

به يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگر

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای« اي ي ی ای »

١ نقشهٔ ايران با پرچم ايران
٢ سه کودک با سه رنگ لباس سفيد، آبی و سرمه ای مشغول نقّاشی هستند.
٣ کودک با لباس نارنجی در حال رنگ کردن پرچم ايران روی ديوار است.
٤ امين در قسمتی از نقشهٔ ايران ايستاده است.
٥ نقشهٔ ايران با بچّه هايی که در نقشه با لباس های محلی ايستاده اند.

مفاهيم پيشنهادی برای جورچين مربوط به آموزش صدای« ز»

١ چند سرباز در پشت خاکريز سنگر گرفته اند.
٢ سربازی در حال تيراندازی است.
٣ کودکی با لباس زرد، پرچم ايران را رنگ می کند.
٤ چند سرباز، در حال رژه رفتن در ميدان جنگ هستند.
٥ چند تانک (با پرچم ايران) از پشت خاکريز در حال بالا آمدن است.

فعّاليّت های درس ششم فارسی اول ابتدایی ايران سرباز

١ گوش کن و بگو: تشخيص صدای (اي ) و (ز) در کلمات مختلف
٢ ببين و بگو: ارتباط دادن تصاوير ايران، پرچم و سرباز
تصوير نقشهٔ ميهن عزيزمان ايران را نشان می دهد.
پرچم کشورمان در سه رنگ زيبا ديده می شود.
چند سرباز که با هم در حال گفت وگو هستند.
٣ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صداهای (اي) و (ز) باشند.
٤ به دوستانت بگو: بيان چند شهر ايران شهرهای مورد علاقه برای سفر چگونگی همکاری با خانه
٥ کتاب خوانی: تعريف کردن داستان اين هفته برای کلاس

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس ششم فارسی اول ابتدایی ايران سرباز

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله هايی که در آنها (اي ي ی ای) و (ز) به کار رفته است.
٢ کامل کن: اسم هر تصوير را بنويس،کامل کردن جمله های ناقص و کامل کردن
جدول های بخش و صدا (آبی، بيداری) کامل کردن جملات با کمک تصاوير
٣ نوشتن شکل های مختلف نشانه ها
٤ ترکيب صامت و مصوّت در جدول
٥ جمله سازی با کمک تصوير جمله سازی با کلمات مختلف
٦ تشخيص و نوشتن تعداد بخش های کلمات مختلف

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.