مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

0

اهداف درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ آموزش صدا و نشانهٔ (پ پ) و (گ گ)
٢ تشخيص صدای (پ پ ) و (گ گ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ آشنايی با جنگل و جانوران آن و ايجاد علاقه به حفاظت از آن
٥ آشنايی با پرواز پرندگان و هواپيما

 آموزش شکل و صدای پ پ به يکی از روش های درس اوّل

عناوين پيشنهادی برای طرّاحی جورچين:
جورچينی سه تکّه از مفاهيم درس برای هر گروه تهيّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آن چه که می بينند، صحبت کنند.
مثلاً:
١ آسمانی که هواپيما در آن پرواز م یکند و پنجر ههای هواپيما مشخص باشد.
٢ آسمانی با پرواز چند پرستوی زيبا (دسته جمعی) و پروانه هايی که روی گل ها پرواز می کنند.
٣ پرنده ای که در حال پرواز است و يکی از پرهايش کنده شده و به زمين می افتد.
٤ کودکی که با پدرش توپ بازی می کند.
٥ کودکی که موقع توپ بازی پايش آسيب ديده و توپ او هم پاره شده است.

 آموزش شکل و صدای گ گ به يکی از روش های درس اوّل

جورچينی سه تکّه از مفاهيم درس برای هر گروه تهيّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچين در مورد آنچه می بينند، صحبت کنند. مثلاً:
١ حيوانات وحشی جنگل شامل: (گرگ پلنگ گوزن)
٢ گربه ای که موش را دنبال می کند و سگ هم می خواهد گربه را بگيرد.
٣ پلنگ، گوزنی را شکار کرده و آن را می خورد.
٤ روباهی با بچّه های خود در حال خوردن يک خرگوش هستند.
٥ يک نهنگ بزرگ در دريا شنا می کند و از دور، جنگل پيداست.

فعّاليّت های درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ گوش کن و بگو: شناخت حيوانات جنگل، نام بردن چند چيز که با صدای« پ» شروع می شود.
٢ بگرد و پيدا کن: شناخت حيواناتی که دارای صداهای (گ) و (پ) باشند.
٣ به دوستانت بگو: بيان راه های مراقبت از درختان، استفاده از وسيلهٔ نقليه در مسافرت و آشنايی با وسائل نقليه.
٤ بازی: کلمه سازی با استفاده از صدای آخر کلمهٔ بيان شده.
٥ کتاب خوانی: تغيير پايان داستان به صورت دلخواه

فعّاليّت های کتاب نوشتاری درس دهم کتاب فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاوير، کامل کردن جمله ها، نوشتن کلمه های مناسب (او و) و (و) در جدول، کامل کردن جدول، بخش و صداکشی.
٣ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاوير مخلتف و با کلمات مختلف
٤ تشخيص صداهای خوانده شده: صداهای خوانده شده در جدول رنگ می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.