مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

0 ۳۵۳

اهداف درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ آموزش صدا و نشانهٔ (پ پ) و (گ گ)
٢ تشخیص صدای (پ پ ) و (گ گ) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
۴ آشنایی با جنگل و جانوران آن و ایجاد علاقه به حفاظت از آن
۵ آشنایی با پرواز پرندگان و هواپیما

 آموزش شکل و صدای پ پ به یکی از روش های درس اوّل

عناوین پیشنهادی برای طرّاحی جورچین:
جورچینی سه تکّه از مفاهیم درس برای هر گروه تهیّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچین در مورد آن چه که می بینند، صحبت کنند.
مثلاً:
١ آسمانی که هواپیما در آن پرواز م یکند و پنجر ههای هواپیما مشخص باشد.
٢ آسمانی با پرواز چند پرستوی زیبا (دسته جمعی) و پروانه هایی که روی گل ها پرواز می کنند.
٣ پرنده ای که در حال پرواز است و یکی از پرهایش کنده شده و به زمین می افتد.
۴ کودکی که با پدرش توپ بازی می کند.
۵ کودکی که موقع توپ بازی پایش آسیب دیده و توپ او هم پاره شده است.

 آموزش شکل و صدای گ گ به یکی از روش های درس اوّل

جورچینی سه تکّه از مفاهیم درس برای هر گروه تهیّه شود تا دانش آموزان پس از درست کردن جورچین در مورد آنچه می بینند، صحبت کنند. مثلاً:
١ حیوانات وحشی جنگل شامل: (گرگ پلنگ گوزن)
٢ گربه ای که موش را دنبال می کند و سگ هم می خواهد گربه را بگیرد.
٣ پلنگ، گوزنی را شکار کرده و آن را می خورد.
۴ روباهی با بچّه های خود در حال خوردن یک خرگوش هستند.
۵ یک نهنگ بزرگ در دریا شنا می کند و از دور، جنگل پیداست.

فعّالیّت های درس دهم فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ گوش کن و بگو: شناخت حیوانات جنگل، نام بردن چند چیز که با صدای« پ» شروع می شود.
٢ بگرد و پیدا کن: شناخت حیواناتی که دارای صداهای (گ) و (پ) باشند.
٣ به دوستانت بگو: بیان راه های مراقبت از درختان، استفاده از وسیلهٔ نقلیه در مسافرت و آشنایی با وسائل نقلیه.
۴ بازی: کلمه سازی با استفاده از صدای آخر کلمهٔ بیان شده.
۵ کتاب خوانی: تغییر پایان داستان به صورت دلخواه

فعّالیّت های کتاب نوشتاری درس دهم کتاب فارسی اول ابتدایی پرواز جنگل

١ بنویس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
٢ کامل کن: نوشتن نام تصاویر، کامل کردن جمله ها، نوشتن کلمه های مناسب (او و) و (و) در جدول، کامل کردن جدول، بخش و صداکشی.
٣ جمله سازی: ساختن جمله برای تصاویر مخلتف و با کلمات مختلف
۴ تشخیص صداهای خوانده شده: صداهای خوانده شده در جدول رنگ می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.