تمام مطالب دسته بندی: تفکر و پژوهش ششم
فصل چهارم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل چهارم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  تپّهٔ کوچک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی اولین گام در راه خودسازی، تهذیب نفس، و خداشناسی و سلوک الی الله، خودشناسی است. تمام سعی قرآن بر این است که انسان خود را کشف کند. این خود، خود شناسنامه ای نیست، که اسمت چیست؟ اسم پدرت چیست و در چه سالی متولد شده ای؟ تابع چه کشوری هستی؟ و … آن خود همان چیزی است که «روحِ الهی » نامیده می شود و با شناختن آن خود است که انسان احساس شرافت و کرامت و تعالی می کند و خویشتن را از تن دادن به پستی ها برتر می شمارد، به ارزش خویش پی می برد، ارزش های اخلاقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش پیدا می کند. در […]

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل سوم نظام مندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی درس لی لی حوضک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی چرا افراد در موقعیت های یکسان مانند هم عمل نمی کنند؟ چطور می توان دربارهٔ رفتار خود و دیگران قضاوت کرد؟ چطور می توان بر دیگران تأثیر گذاشت؟ در این درس دانش آموزان با مشاهدهٔ فیلم «لی لی حوضک »، و گفت وگو دربارهٔ روند وقایع در داستان فیلم،فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع یک پدیده و واکنش های متفاوت نسبت پبه آن را با دیگران در میان می گذارند. آنها با بررسی تفاوتها، شباهت ها، رابطه ها در بینش افراد نسبت به پدیده های پیرامونی، نحوهٔ رفتار و شیوه های تأثیرگذاری بر رفتار دیگران را مورد گفت و گو قرار […]

فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی روش گرد آوری اطّلاعات اهداف روش گرد آوری اطّلاعات پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی انتظارات عملکردی از روش گرد آوری اطّلاعات تحلیل مسئله و شناسایی تفاوت ها و شباهت ها تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم. برای گردآوری اطّلاعات از روش های متعدّدی استفاده می شود. انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام می […]

فصل اول کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل اول کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

اهداف کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی چند دقیقه ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید. حال به درس تفکّر و پژوهش و روش آن فکر کنید! فکر می کنید موضوع و روش درس تفکّر و پژوهش چگونه است؟ که دانش آموزان در حال گوش دادن به یک سخنرانی درباره ی تفکّر و پژوهش و فایده های آن هستند؟ یا کلاسی که دانش آموزان دائم درحال انجام دادن تکالیف هستند؟ چنین تصوّراتی درباره ی درس  «تفکّر و پژوهش» بسیار دور از واقعیت است. در درس تفکّر و پژوهش شما می آموزید به کنجکاوی های خود توجّه کنید؛ پرسش و کاوش کنید؛ لذا در این ساعت،پرسش ها و رو ش هایتان برای یافتن پاسخ پرسش مهم است. درس تفکّر و […]