مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی

 آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات خوانداری

1- در آموزش کتاب فارسی بخوانیم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمی شود .

2 –  در آموزش کتاب فارسی بخوانیم بخش کردن و صدا کشی نداریم و از بخش کردن و صدا کشی به عنوان یک ابزار استفاده می شود .

کتاب دیکته شب اول ابتدایی

کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی

مشاهده

3 – در تدریس نگاره ها بیشتر به تصویر خوانی و کلمات هم آغاز و هم پایان  توجه شود .

4 – در تدریس نگاره ها یادگیری کلمات موجود در زیر تصاویر لازم نیست

ولی تصویر برداری ذهنی از شکل خطی کلید واژه ها از  اهداف مهم نگاره هاست .

5 – در هر هفته 2 یا3نگاره تدریس می شود بنابراین بهتر است در مهر ماه تمامی 10نگاره تدریس شده باشد .

6– شعر های موجود در کتاب جنبه التذاذی دارد وحفظ کردن آن ها ضروری نیست .

7 –  در آموزش نشانه های فارسی قسمت اول ، متن درس طوری انتخاب شده است

که اگر بصورت آهنگین و موزون و سطر به سطر خوانده شود دانش آموزان خوب یاد می گیرند .

8 – در تدریس کتاب فارسی بخوانیم در مورد تصویر عنوان با استفاده از شیوه داستان گویی و کمک گرفتن از دانش آموزان به تقویت مهارت سخن گفتن بپردازید.

9 – اگر دانش آموزی در خواندن کلمه ای مشکل داشت راهنمایی کنید

تا از تصاویری که کلمه مورد نظر در زیر آن نوشته شده است برای خواندن کمک بگیرد .

 آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات نوشتاری

 آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات نوشتاری
آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات نوشتاری

10 – در هنگام نوشتن زیر نویس ها در کتاب بنویسیم دانش آموزان اول بخوانند و سپس بنویسند چون خواندن مقدمه و پیش نیاز نوشتن است .

11 – در آموزش کتاب فارسی بنویسیم حتما ازخط نوشتاری موجود در کتاب بنویسیم (نستعلیق تحریری) استفاده شود .

12- در نوشتن نشانه ابتدا معلم باید با گچ خوب روی تخته بنویسد

سپس دانش آموزان روی تخته بنویسند و تمرین کنند آنگاه از روی کتاب بنویسیم تمرینات را بنویسند.  (دقیقا مانند نوشته کتاب)

13 – در نوشتن وترکیب حروف بهتر است تمام کلمه ویا حروفی که به هم چسبیده اند با یک حرکت دست نوشته شود .

14 – به نحوه اتصال حروف به هم بیشتر دقت کنید تا در مراحل بعدی ، روان بنویسند .

15- اگر تمرینات بنویسیم دقیق و با نظارت معلم توسط دانش آموزان انجام شود املا وجمله نویسی دانش آموزان نیز تقویت خواهد شد

16 –  توصیه می شود در اوایل آموزش نوشتن باتوجه به انعطاف پذیری دست دانش آموزان  حتما از گچ و تخته سیاه که دارای خط زمینه می باشد استفاده شود .

 آموزش کتاب فارسی اول ابتدایی: نکات دیگر

17 – ازگفتن مشق جدا خودداری شود وتمرینات کتاب بنویسیم در مدرسه و با نظارت معلم توسط دانش آموزان انجام شود .

18 – به والدین توصیه شود قبل از آموزش درس در منزل به کودکان خود آموزش ندهند و هر تمرینی در منزل با راهنمایی آموزگار صورت گیرد .

19 – در بخش روان خوانی آخر کتاب هدف اصلی تقویت مهارت خواندن و پی بردن به معنا ومفهوم آن است .

20 – در اواخر آموزش نشانه ها بهتر است اسم حروف را نیز به دانش آموزان یاد دهیم .

21- در هنگام املا گفتن بهتر است از صدا کشی کمتر و یا استفاده نشود وشکل کلی کلمه توسط دانش آموزان نوشته شود .

22 – در بودجه بندی کتاب فارسی طوری عمل کنید که در اردیبهشت ماه فرصت کافی برای روان خوانی داشته باشید

نظرات بسته شده است.